Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Νέα


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Μάθησης: «Η Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση και η Κυπριακή Πραγματικότητα»
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Εγκύκλιος ΚΑΔΔ για πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης_Νέα 2022_280322 (003).doc (Μέγεθος Αρχείου: 624,19Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
Έντυπο.xls (Μέγεθος Αρχείου: 36,72Kb)
Αλφαβητικός Κατάλογος Δραστηριοτήτων

Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)

Αναλυτικά Προγράμματα και Υλικό Μάθησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi