Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Νέα
- 23/09/2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ "ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (COACHING) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)"
- 08/08/2022 Εγκύκλιος Επιστολή για την Εκπαίδευση στον τομέα της Ηλεκτρονικής Ασφάλειας/Κυβερνοασφάλειας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας
- 24/06/2022 Ημερίδα με τίτλο «Τackling sexual harassment - The ASTRAPI experience», 27 Ιουνίου 2022 Αμφιθέατρο Β - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
- 20/04/2022 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)
- 19/04/2022 Εργαστήρι Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με τίτλο «What trainers need to know about sexual harassment», στην Κοπεγχάγη στο στο πλαίσιο του έργου “ASTRAPI” του Ευρωπαϊκού Πρόγράμματος Erasmus+
- 13/04/2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Μάθησης: «Η Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση και η Κυπριακή Πραγματικότητα»
- 11/11/2021 ΚΑΔΔ: 30 χρόνια μάθησης και ανάπτυξης των οργανισμών Δημόσιας Διοίκησης
- 10/12/2020 Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Αρχείο Νέων


Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Αλφαβητικός Κατάλογος Δραστηριοτήτων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)

Αναλυτικά Προγράμματα και Υλικό Μάθησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi