Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Νέα
- 09/04/2024 Εγκύκλιος Αρ. 1752 - "Διαχείριση της Μάθησης στη Δημόσια Υπηρεσία και Παραχώρηση Αποκεντρωμένων Πιστώσεων για ανάγκες Μάθησης στα Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Ανεξάρτητες Υπηρεσίες μέσω του Προϋπολογισμού για την τριετία 2025-2027"
- 06/03/2024 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - Συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημόσιων υπαλλήλων
- 01/12/2023 Εγχειρίδιο για Αξιολόγηση και Διαχείριση Απόδοσης στη Δημόσια Υπηρεσία
- 23/10/2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ "Συνεργασία Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) με τον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας (ΔΟΓ) - Παροχή δωρεάν επιμόρφωσης των στελεχών της Δημόσιας Υπηρεσίας στη γαλλική γλώσσα"
- 31/08/2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ "Εκπαίδευση στο Νέο Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης Υπάλληλων της Δημόσιας Υπηρεσίας"
- 10/12/2020 Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Αρχείο Νέων


Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi

Διαχείριση της Μάθησης