Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Εγκύκλιοι


Εγκύκλιος Αρ. 1752 - "Διαχείριση της Μάθησης στη Δημόσια Υπηρεσία και Παραχώρηση Αποκεντρωμένων Πιστώσεων για ανάγκες Μάθησης στα Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Ανεξάρτητες Υπηρεσίες μέσω του Προϋπολογισμού για την τριετία 2025-2027" - 09/04/2024


Σε συνέχεια της έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο (αρ. απόφασης 93.375, ημερ. 14.7.2022) Πλαισίου Διαχείρισης της Μάθησης για την Κυπριακή Δημόσια Υπηρεσία, που αποτελεί την κωδικοποίηση της πολιτικής μάθησης και ανάπτυξης στη δημόσια υπηρεσία η πιο κάτω Εγκύκλιος περιγράφει τη διαδικασία Παραχώρησης Αποκεντρωμένων Κονδυλίων Μάθησης στα Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Ανεξάρτητες Υπηρεσίες μέσω του Προϋπολογισμού.
Βασική στρατηγική επιδίωξη του Πλαισίου είναι η ενδυνάμωση και ανάπτυξη των δημόσιων στελεχών, μέσω των κατάλληλων εκπαιδευτικών δράσεων, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στα καθήκοντα και τις ευθύνες τους και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διαμόρφωση, παρακολούθηση και υλοποίηση τόσο του Στρατηγικού Προγραμματισμού των οργανισμών τους όσο και στην προώθηση/ υλοποίηση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Μέσα από το Πλαίσιο, προωθείται η υιοθέτηση κοινών διαδικασιών και μεθοδολογιών διαχείρισης της μάθησης, ο καθορισμός σχετικών ρόλων, όπως αυτόν του κεντρικού φορέα που είναι η ΚΑΔΔ και των αποκεντρωμένων δομών διαχείρισης της μάθησης στους οργανισμούς, ώστε οι ίδιοι να είναι σε θέση να εντοπίζουν, αναλύουν, ιεραρχούν και υλοποιούν τις εξειδικευμένες μαθησιακές ανάγκες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τους στρατηγικούς τους στόχους.
Οι Εγκύκλιοι επιστολές για τη σύσταση και εκπαίδευση των οργανωσιακών Πυρήνων Μάθησης (ημερ. 10 Μαρτίου 2021 και 30 Αυγούστου 2021), καθώς και η προηγούμενη Εγκύκλιος που αφορά την παραχώρηση αποκεντρωμένων κονδυλίων Μάθησης στους Οργανισμούς (αρ. 1731 και ημερ. 4 Απριλίου 2023) βρίσκονται εδώ. Η σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1737 και ημερ. 19 Ιουνίου 2023 για την ετοιμασία του Προϋπολογισμού για το 2024 βρίσκεται εδώ.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat εγκύκλιος 1752.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 6479,25Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
apofasi ypoyrgikou.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 578,22Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Πλαίσιο Διαχείρισης της Μάθησης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1199,82Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Οδηγός Εφαρμογής.docx (Μέγεθος Αρχείου: 515,89Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΔΔ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ- ΡΙΕΣ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ.docx (Μέγεθος Αρχείου: 64,81Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ENTYPO I.doc (Μέγεθος Αρχείου: 115,25Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ENTYPO II.doc (Μέγεθος Αρχείου: 62,73Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ENTYPO III.doc (Μέγεθος Αρχείου: 92,81Kb)
Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi

Διαχείριση της Μάθησης