Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Αποστολή, Όραμα και Αξίες

Η Αποστολή της ΚΑΔΔ

Να συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και γενικότερα τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος του πολίτη και της κοινωνίας, κυρίως μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικής μάθησης για τη δημόσια διοίκηση, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο.

Το όραμα της ΚΑΔΔ

Όραμά μας είναι να συμβάλουμε σε σημαντικό βαθμό στη δημιουργία μιας σύγχρονης, πολιτοκεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, όντας οι ίδιοι ένας υποδειγματικός οργανισμός της δημόσιας διοίκησης - ένας οργανισμός μάθησης ο οποίος τηρεί αυτά που διδάσκει, και χαίρει τοπικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς αναγνώρισης.

Μερικές από τις βασικές αξίες της ΚΑΔΔ:

• Ποιότητα
• Διαφάνεια και προσβασιμότητα
• Ανταπόκριση στις ανάγκες του πολίτη
• Αριστεία στηριγμένη στην καινοτομία και την υιοθέτηση νέων ιδεών και πρακτικών
• Προσαρμοστικότητα
• Ευσυνειδησία
• Επαγγελματισμός
• Αξιοπιστία
• Ομαδικό πνεύμα εργασίας
• Διαβούλευση και συνεργασία με τους αποδέκτες των υπηρεσιών μας και των άλλων εμπλεκομένων στην επιτέλεση του έργου μας
• Ίση μεταχείριση, αμεροληψία, αντικειμενικότητα
• Δημιουργικότητα
• Συνεχής μάθηση και ανάπτυξη


Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi

Διαχείριση της Μάθησης