Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Συνήθεις Ερωτήσεις
1. Μπορεί οποιοσδήποτε να συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΚΑΔΔ;

2. Mπορεί οποιοσδήποτε δημόσιος λειτουργός να δηλώσει συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΚΑΔΔ;

3. Μπορεί ένας δημόσιος λειτουργός να δηλώσει συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΚΑΔΔ μέσω της Ιστοσελίδας της;


1. Μπορεί οποιοσδήποτε να συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΚΑΔΔ;

Με βάση τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που διέπουν τη λειτουργία της ΚΑΔΔ, τα επιμορφωτικά προγράμματα που οργανώνει, απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε δημόσιους υπαλλήλους και, όπου είναι εφικτό, σε Λειτουργούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Ημικρατικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Διοίκησης κ.α.). Η μοναδική περίπτωση που διοργανώθηκαν επιμορφωτικά προγράμματα ανοικτά για συμμετοχή από τους πολίτες, ήταν με ειδική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία ανατέθηκε στην ΚΑΔΔ το έργο της διοργάνωσης στο 2003 εξειδικευμένων προγραμμάτων για προετοιμασία των Κυπρίων πολιτών που θα ενδιαφέρονταν να παρακαθήσουν σε εξετάσεις για διεκδίκηση θέσεων σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


2. Mπορεί οποιοσδήποτε δημόσιος λειτουργός να δηλώσει συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΚΑΔΔ;

Κάθε εξάμηνο κυκλοφορεί από την ΚΑΔΔ εγκύκλιος προς όλα τα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες με την οποία απευθύνεται πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής στα προγράμματα της ΚΑΔΔ τα οποία απευθύνονται στους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους στην Κυπριακή δημόσια υπηρεσία. Για τα υπόλοιπα προγράμματα η συγκέντρωση και προώθηση των δηλώσεων συμμετοχής αποτελεί ευθύνη του Πυρήνα Μάθησης της κάθε Υπηρεσίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


3. Μπορεί ένας δημόσιος λειτουργός να δηλώσει συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΚΑΔΔ μέσω της Ιστοσελίδας της;

Στο παρόν στάδιο οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται με τη διαδικασία που αναφέρεται στην Απάντηση για την Ερώτηση 2. Στόχος της ΚΑΔΔ όμως είναι η δημιουργία συστήματος που να επιτρέπει την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής ενός λειτουργού, μέσω του Πυρήνα Μάθησης του οργανισμού του.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας