Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Εγκύκλιοι
- 09/04/2024 Εγκύκλιος Αρ. 1752 - "Διαχείριση της Μάθησης στη Δημόσια Υπηρεσία και Παραχώρηση Αποκεντρωμένων Πιστώσεων για ανάγκες Μάθησης στα Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Ανεξάρτητες Υπηρεσίες μέσω του Προϋπολογισμού για την τριετία 2025-2027"
- 06/03/2024 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - Συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημόσιων υπαλλήλων
- 23/10/2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ "Συνεργασία Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) με τον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας (ΔΟΓ) - Παροχή δωρεάν επιμόρφωσης των στελεχών της Δημόσιας Υπηρεσίας στη γαλλική γλώσσα"
- 31/08/2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ "Εκπαίδευση στο Νέο Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης Υπάλληλων της Δημόσιας Υπηρεσίας"
- 04/04/2023 Εγκύκλιος Αρ. 1731 - "Πλαίσιο Διαχείρισης της Μάθησης στη Δημόσια Υπηρεσία και Παραχώρηση Αποκεντρωμένων Κονδυλίων Μάθησης στα Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Ανεξάρτητες Υπηρεσίες μέσω του Προϋπολογισμού"
- 30/08/2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ: "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΗΝΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ" - 30 Αυγούστου 2021
- 10/03/2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ: "ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ" - 10 Μαρτίου 2021
- 10/02/2021 Εγκύκλιος Επιστολή "Εκπαίδευση στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων"


Αρχείο Εγκυκλίων


Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi

Διαχείριση της Μάθησης