Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Εκπαιδευτές και Άλλοι Συνεργάτες    Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, πέραν από το δικό της επιστημονικό προσωπικό, αξιοποιεί εκπαιδευτές και συνεργάτες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

    Α) Λειτουργοί Δημόσιας Υπηρεσίας
    Β) Επαγγελματίες Εκπαιδευτές και Σύμβουλοι από τον Ιδιωτικό Τομέα
    Γ) Άλλοι εκπαιδευτές και συνεργάτες με γνώση και εμπειρία σε θέματα εξειδικευμένου ενδιαφέροντος

    Οι πιο πάνω εκπαιδευτές και συνεργάτες αξιοποιούνται στο πλαίσιο των μαθησιακών δραστηριοτήτων και άλλων στρατηγικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η ΚΑΔΔ.


No documents foundΔημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi

Διαχείριση της Μάθησης