Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Πυρήνας Μάθησης ΚΑΔΔ    Η ΚΑΔΔ προχώρησε σε αλλαγές στη σύνθεση του Πυρήνα Μάθησης. Τώρα ο Πυρήνας στελεχώνεται με εννέα μέλη, από όλες τις βαθμίδες του επιστημονικού καθώς και από το γραμματειακό προσωπικό. Ο Π.Μ. με τη νέα του σύνθεση θα προβεί σε διάγνωση αναγκών μάθησης τόσο του Επιστημονικού όσο και του Γραμματειακού Προσωπικού της ΚΑΔΔ για το 2012.


- Μέλη Πυρήνα Μάθησης
- Δραστηριότητες Πυρήνα Μάθησης


Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Αλφαβητικός Κατάλογος Δραστηριοτήτων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)

Αναλυτικά Προγράμματα και Υλικό Μάθησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi