Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Νέα


ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (COACHING) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΩΝ


Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας στη «Διαχείριση Έργων», η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σας προσφέρουν την ευκαιρία καθοδήγησης σε δικά σας έργα. Αξιοποιήστε την δυνατότητα αυτή με στόχο την πρακτική εξάσκηση και εμπέδωση της γνώσης που αποκτήσατε.

Η εν λόγω καθοδήγηση είναι περιορισμένων ωρών και μπορεί να γίνει ατομικά ή σε ομάδα αποτελούμενη από μέχρι και τέσσερα άτομα.

Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε όπως απαντήσετε κατά πόσο θα σας ενδιέφερε να επωφεληθείτε της συγκεκριμένης δυνατότητας, στο ερωτηματολόγιο εδώ: https://forms.office.com/r/RvFL6ussHr


Η τελική έγκριση των ωρών καθοδήγησης, θα γίνει κατόπιν εξέτασης του αιτήματος σας και λαμβάνοντας υπόψη την διαθεσιμότητα των ωρών καθοδήγησης.
Αλφαβητικός Κατάλογος Δραστηριοτήτων

Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)

Αναλυτικά Προγράμματα και Υλικό Μάθησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi