Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Νέα


Ολοκλήρωση Σύμβασης για την ανάπτυξη Προγράμματος Ηλεκτρονικής Μάθησης με τίτλο «Η Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση και η Κυπριακή Πραγματικότητα»


Ολοκληρώθηκε η Σύμβαση με τίτλο "Η ανάπτυξη, ψηφιοποίηση και πιλοτική υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση και η Κυπριακή Πραγματικότητα»". Στόχος της προαναφερόμενης Σύμβασης ήταν η ανάπτυξη ενός προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) με θέμα τη σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση και την κυπριακή πραγματικότητα. Μέσα από το νέο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν σφαιρική και πολύπλευρη μάθηση και πληροφόρηση γύρω από σειρά επιλεγμένων και αλληλοσυμπληρωνόμενων θεματικών ενοτήτων, στις οποίες θα καλύπτονται τόσο οι σύγχρονες τάσεις της δημόσιας διοίκησης όσο και αναλυτική περιγραφή της κυπριακής πραγματικότητας. Αυτό θα προσφέρει στα στελέχη της κυπριακής δημόσιας υπηρεσίας αφενός ολοκληρωμένη γνώση των διάφορων πτυχών της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης και αφετέρου τη δυνατότητα να γνωρίσουν την κυπριακή πρακτική με μια κριτική προσέγγιση.

Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
1. Εισαγωγή
2. Το Σύγχρονο Περιβάλλον Διοικητικής Δράσης
3. Η Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης
4. Άσκηση Δημόσιας Πολιτικής
5. Προγραμματισμός, Έλεγχος και Αξιολόγηση
6. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM)

Έχει κυκλοφορήσει σε όλη τη Δημόσια Υπηρεσία εγκύκλιος Έναρξης Λειτουργίας του Προγράμματος την οποία μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο

Έναρξη Λειτουργίας Προγράμματος Ηλεκτρονικής Μάθησης «Η Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση και η Κυπριακή Πραγματικότητα»
Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi

Διαχείριση της Μάθησης