Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα


Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση - Διαχείριση της Μάθησης: Διαμόρφωση Προτεινόμενου Πλαισίου και Οδηγού και Μαθησιακή Υποστήριξη για τη Διαχείριση της Μάθησης σε Οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης


Η Σύμβαση με τίτλο «Διαχείριση της Μάθησης: Διαμόρφωση Προτεινόμενου Πλαισίου και Οδηγού και Μαθησιακή Υποστήριξη για τη Διαχείριση της Μάθησης σε Οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης» στοχεύει:
 • Στη διαμόρφωση ενός πλαισίου για τη διαχείριση της μάθησης στη δημόσια διοίκηση με τη συνεργασία των συμμετεχόντων.
 • Στην εκπόνηση ενός αναλυτικού οδηγού, ο οποίος θα μπορεί να αξιοποιηθεί για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της μάθησης στους Οργανισμούς.
 • Στην παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης για τη διαχείριση της μάθησης στους Οργανισμούς και μέσα στην τάξη και μέσω Kαθοδήγησης (Coaching):
   • Εκπαίδευση 350 στελεχών της Δημόσιας Υπηρεσίας για την εφαρμογή του Πλαισίου Διαχείρισης της Μάθησης.
   • Καθοδήγηση 350 στελεχών Δημόσιας Υπηρεσίας για την εφαρμογή του Πλαισίου Διαχείρισης της Μάθησης.
   • Παράλληλη ενίσχυση της ικανότητας της ΚΑΔΔ και των λειτουργών της να δρουν αποτελεσματικά μέσα στο πλαίσιο για τη διαχείριση της μάθησης.


- Εγκύκλιος και Σχετικά Έντυπα για τη Διαχείριση της Μάθησης
- Διαδικτυακή διάλεξη «Για στοχευμένη, αποδοτικότερη ​Διαχείριση της Μάθησης»

No documents foundΔημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi

Διαχείριση της Μάθησης