Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Ικανοποίηση Αιτημάτων Πυρήνων Μάθησης


Ανάπτυξη Προσωπικών και Διαπροσωπικών Δεξιοτήτων

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης οργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα που σκοπό έχουν την αναβάθμιση των προσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων των δημόσιων λειτουργών όπως: επικοινωνία, διαπραγματεύσεις, ομαδική εργασία, ποιοτική εξυπηρέτηση κοινού κ.α. με στόχο τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας στη Δημόσια Υπηρεσία που θα παρέχει τις συνθήκες για άσκηση ποιοτικής και πολιτοκεντρικής δημόσιας διοίκησης.
No documents found


Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi

Διαχείριση της Μάθησης