Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων με απόσπαση Κρατικών Υπαλλήλων


Αρχείο Αρχείο

  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δημοσιεύει, σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις θέσεις για Αποσπασμένους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες που προκηρύσσουν, κατά καιρούς, τα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακύρωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα με αναφορά FISMA-D-2 και προθεσμία υποβολής αιτήσεων 26/04/2021, η οποία περιλαμβάνεται στις 26 θέσεις που δημοσιεύτηκαν στις 26 Μαρτίου, 2021.
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 26 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Maritime Safety Agency (EMSA) Software Engineer for Integrated Services for Frontex Ref: EMSA/CA/2020/26 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/04/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 3 κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - EEAS (European External Action Service) για την αντιπροσωπεία στo Κόσοβο (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Απριλίου, 2021)
 • Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 30/04/2021. Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα- Ίδρυμα EU – LISA –(European Agency for large – scale IT Systems in the area of freedom, security and justice) · eu-LISA/20/SNE/2.1 – Capability Building Expert (Tallinn, ESTONIA) Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/01/2021.
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer Visits and Inspections- Ref: EMSA/SNE/2021/01 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/03/2021 (17h0 ώρα Λισαβώνας))
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 38 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων European Research Council Executive Agency (ERCEA) 1. Research Programme Expert in Management of Scientific Evaluation and Peer Review Processes; 2. Research Programme Expert in Quantitative and Statistical Analysis of Peer Review Evaluation Data; 3. Research Programme Expert in Computer Science AND/OR Mathematics. (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 16η Απριλίου,2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσης με Απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα- Εuropean Defence Agency (EDA)- Project Officer Cyber Education, Training and Exercise (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/04/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσης με Απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα- Εuropean Defence Agency (EDA)-Project Officer SESAR Development and Deployment (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/04/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσης με Απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα- Εuropean Defence Agency (EDA) - Project Officer Capability Assessment (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/04/2021)
 • Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 30/06/2021 Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 30/11/2020 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα- Ίδρυμα ENISA- European Network and Information Security Agency Ref. ENISA-SNE-2020-13 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/11/2020.
 • Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για πλήρωση κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ι) Job no. 248234 -EPSO.05 – Communication ΙΙ) Job no. 213904 in EPSO.05.001 – Legal sector - Communication & Attractiveness

 • CyprusFlightPass

  CyprusFlightPass

   Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

  Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

  Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

  Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  Ενημέρωσέ με

  Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Τελευταία Ενημέρωση στις: 09/04/2021 03:04:54 PM
   

  © 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού