Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Ομιλίες / Άρθρα / Παρουσιάσεις
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Εγκαίνια ΚΕΠ Πάφου.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 499,81Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΕΠ ΜΑΚΑΡΙΟΥ_ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 303,84Kb)

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/11/2019 06:57:51 PM
 

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού