Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Χαιρετισμός Διευθυντή


Αγαπητοί φίλοι,

Σας καλωσορίζω στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ως ο υπεύθυνος φορέας για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της ενδεδειγμένης πολιτικής σε θέματα διοίκησης προσωπικού στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στοχεύει στη δημιουργία μιας σύγχρονης, αποδοτικής και με αναπτυξιακή κατεύθυνση Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία θα βασίζεται στις αρχές της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της υπευθυνότητας, τοποθετώντας στο επίκεντρό της τον πολίτη και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του.

Με κύριο γνώμονα το πιο πάνω όραμα, το Τμήμα έχει διαμορφώσει ένα φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2016-2018, που περιλαμβάνει διάφορες εκσυγχρονιστικές δράσεις στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού και της δημόσιας διοίκησης, στοχεύοντας, ανάμεσα σε άλλα, στον καθορισμό των κατάλληλων πολιτικών, συστημάτων και μεθόδων για αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας και στην επιτυχή αξιοποίηση των προκλήσεων και ευκαιριών που παρουσιάζονται στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Mέσα από την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορικής και το συνεχή εμπλουτισμό της Ιστοσελίδας του, το ΤΔΔΠ επιδιώκει να παρέχει έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις αρμοδιότητες του, τις νομοθεσίες που εφαρμόζει, τις γραπτές εξετάσεις που διεξάγει, τις εξελίξεις σε θέματα εργασιακών σχέσεων, τις σχέσεις του με την ΕΕ, τα έργα που προωθεί για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, όπως είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, η δημιουργία Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης Πολιτών, καθώς και για άλλα έργα διοικητικού εκσυγχρονισμού που προωθεί.

Ευελπιστώ ότι μέσα από την αμφίδρομη επικοινωνία που μπορεί να μας προσφέρει η Ιστοσελίδα μας, θα γίνουμε δέκτες των δικών σας απόψεων και εισηγήσεων οι οποίες θα συμβάλουν στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών, καθώς και στην έγκαιρη ανταπόκριση και ικανοποίηση των αναγκών σας, ενδυναμώνοντας παράλληλα τη συμμετοχή σας στη λήψη αποφάσεων και προσδίνοντας στην Δημόσια Υπηρεσία μεγαλύτερη υποχρέωση για λογοδοσία, περισσότερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Φιλικά,

Λένια Ορφανίδου,
Διευθύντρια ΤΔΔΠ


No documents found


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 26/10/2020 01:06:08 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού