Ημερομηνία Εγκύκλιος Αρχεία
06/06/2024 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 06/06/2024- Σειρά Αναγραφής Προϊσταμένων των διαφόρων Υπηρεσιών στις Εγκυκλίους και Εγκύκλιους Επιστολές Download File
22/05/2024 Εγκύκλιος αρ. 1754- ημερ. 22/05/2024- Επισκέψεις σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες, ενόψει των επικείμενων Εκλογών τον Ιούνιο του 2024, Αρχηγών και αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων ή /και Συνδυασμών Ανεξάρτητων Υποψηφίων που κατέρχονται στις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων υποψηφίων Ευρωβουλευτών, καθώς και υποψηφίων Προέδρων Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, Δημάρχων και Αντιδημάρχων που κατέρχονται μεμονωμένα Download File
14/05/2024 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 14/05/2024- Ορισμός Υπεύθυνων Λειτουργών Ανοικτών Δεδομένων Download File
Download File
13/05/2024 Εκγύκλιος αρ. 1753 - ημερ. 13/05/2024 Ο περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που Απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Download File
03/04/2024 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ.03/04/2024-Αιτήματα στελέχωσης / ενίσχυσης Υπουργείων / Τμημάτων / Υπηρεσιών της δημόσιας υπηρεσίας σε Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό Download File
lsx Download File
27/03/2024 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 27/03/2024- Θέμα: Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts in Professional Training Programme - NEPT) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) Download File
Download File
Download File
22/03/2024 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημε.22/03/2024- Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 (Ν.19(Ι)/2024) - Αρμόδια αρχή για σκοπούς διερεύνησης των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του εναλλάξιμου προσωπικού ή υπάλληλων που υπηρετούν με απόσπαση βάσει του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου – Download File
19/03/2024 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ημερ. 19/03/2024 - Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμους και στους Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικούς) Κανονισμούς και στους Κανονισμούς Αποθηκών Download File
29/02/2024 Εγκύκλιος αρ. 1750 - ημερ. 29/02/2024- Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (1.03.2024-28.02.2025) Download File
15/02/2024 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ.15/02/2024- Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2022 (Κ.Δ.Π. 28/2022) - Υπηρεσιακές Εκθέσεις για τα μέλη του εναλλάξιμου προσωπικού και για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι - Download File
12/02/2024 Εγκύκλιος M.E.E. αρ. 3/2024 Αναθεώρηση Επιδόματος Οδοιπορικών Download File
08/02/2024 Εγκύκλιος αρ. 1749- ημερ. 08/02/2024- Επίδομα Απουσίας Εκτός Έδρας στην Κύπρο Download File
23/01/2024 Εγκύκλιος αρ. 1748- ημερ. 23/01/2024- Αξιολόγηση Προϊστάμενων Τμημάτων Download File
22/01/2024 Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2022 (Κ.Δ.Π. 28/2022) – Διευκρινήσεις Download File
17/01/2024 Εγκύκλιος αρ. 1746 - Ημερ. 17.01.2024 - Αναθεώρηση Επιδομάτων Οδοιπορικών Download File
16/01/2024 Εγκύκλιος αρ. 1745- ημερ.16/01/2024-Μισθοδοτική ανέλιξη στις συνδυασμένες κλίμακες Α2, Α5 και Α7 (ιι) Download File
11/01/2024 Εγκύκλιος αρ. 1744- ημερ. 11/01/2024- Ετήσια Αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων για το έτος 2023 Download File
10/01/2024 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ.2/2024- ημερ. 10/01/2024- Αναθεώρηση Επιδομάτων Συνθηκών Εργασίας Download File
10/01/2024 Εγκύκλιος M.E.E. αρ. 1/2024 - Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Κυβερνητικού Προσωπικού από 1/1/2024 Download File
05/01/2024 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ -Ιανουάριος 2024 Download File
03/01/2024 Εγκύκλιος αρ. 1742 -Επίδομα συντήρησης σε εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό που μετακαλούνται από κρατικές υπηρεσίες Download File
03/01/2024 Εγκύκλιος αρ 1741- ημερ. 03/01/2024 -Αιτήματα στελέχωσης/ ενίσχυσης Υπουργείων / Τμημάτων / Υπηρεσιών της δημόσιας υπηρεσίας με Γενικό Διοικητικό Προσωπικό και Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό Download File
13/12/2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ημερ. 13/12/2023-Οι περί Δημόσιας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων ) Κανοσνισμοί του 2022 (Κ.Δ.Π. 28/2022) _ Εγχειρίδιο Download File
04/12/2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 4/12/2023- Απεργίες, στάσεις εργασίας κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση έγκρισης Download File
17/11/2023 Εγκύκλιος Αρ. 1740_ημερ. 17/11/2023_ Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 Download File
30/10/2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 30/10/2023 - Ρύθμιση ευέλικτων μορφών εργασίας στη δημόσια υπηρεσία Download File
27/10/2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ.27/10/2023_ Χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία για το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Download File
20/10/2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ ημερ. 20/10/2023_ Συστήμα Αυτοματοποίησης Γραφείου, eOASIS Download File
19/10/2023 Εγκύκλιος Επιστολή _ημερ. 19/10/2023_ Διαγωνισμός για απονομή του «Ευρωπαϊκού Βραβείου Δημόσιου Τομέα» για το 2023-2024 (European Public Sector Awards-EPSA) Download File
29/09/2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ. 29/9/2023_ Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμους και στους Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικούς) Κανονισμούς και στους Κανονισμούς Αποθηκών Download File
21/09/2023 Εγκύκλιος M.E.E. αρ. 4/2023- ημερ. 21/9/2023 Ανανέωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για τα έτη- 2019 – 2021 Download File
19/09/2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ.19/09/2023 Θέμα: Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts in Professional Training Programme - NEPT) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) Download File
Download File
Download File
Download File
15/09/2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ _ Ημερ. 15/09/2023_ Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 - Προσθήκη της σεξουαλικής παρενόχλησης ή παρενόχλησης στα πειθαρχικά παραπτώματα του Πειθαρχικού Κώδικα των Δημοσίων Υπαλλήλων Download File
09/06/2023 Εγκύκλιος M.E.E. αρ. 3/2023_ Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 1/6/2023 Download File
08/06/2023 Εγκύκλιος Επιστολή- ημερ. 08.06.2023-Αποζημίωση μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών, καθώς και άλλων Συμβουλίων/Επιτροπών που συστήνονται δυνάμει νόμου Download File
01/06/2023 Μισθοδοσία Δημοσίων Θέσεων Ιούνιο – Δεκέμβριο 2023 Download File
29/05/2023 Εγκύκλιος αρ. 1736_ ημερ. 29/05/2023- Τιμαριθμικό Επίδομα Download File
25/05/2023 Εγκύκλιος αρ. 1735_ ημερ. 25/05/2023_Ο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανώτερας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμος του 2022 (Ν.216(ι)2022) Download File
24/05/2023 Eγκύκλιος επιστολή ημερ. 24/05/2023_ Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό (Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα) Download File
04/05/2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ ημερ. 04/05/2023_Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 (Κ.Δ.Π. 111/2023) Download File
19/04/2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ_Ημερ. 19/04/2023_ Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2022 (Κ.Δ.Π. 28/2022) - Έντυπα αξιολόγησης - Download File
13/04/2023 Εγκύκλιος αρ. 1733_ ημερ. 13/04/2023_Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του2023(Κ.Δ.Π. 111/2023) Download File
04/04/2023 Εγκύκλιος αρ. 1731 - ηερ.4/4/2023- Πλαίσιο Διαχείρισης της Μάθησης στη Δημόσια Υπηρεσία και Παραχώρηση Αποκεντρωμένων Κονδυλίων Μάθησης στα Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Ανεξάρτητες Υπηρεσίες μέσω του Προϋπολογισμού Download File
Download File
23/03/2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 23/03/2023- Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και στους Κανονισμούς Αποθηκών Download File
09/03/2023 Εγκύκλιος αρ. 1729_ ημερ. 09/03/2023_Σχέδια Υπηρεσίας Τεχνικών Δομών Θέσεων στη δημόσια υπηρεσία με πρώτο επίπεδο προαγωγής σε θέσεις με μισθολογικές Κλίμακες τις Κλ.Α8 και Α9(i)και Κλ.Α9i) Download File
28/02/2023 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 28/02/2023-Σύναψη Συμβάσεων για Αγορά/Μίσθωση Υπηρεσιών Download File
22/02/2023 Εγκύκλιος αρ. 1727- ημερ. 22/02/2023_ Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (01.03.2023 - 29.02.2024) Download File
25/01/2023 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 25/01/2023 - Απεργίες, στάσεις εργασίας και εκδηλώσεις που συνεπάγονται διακοπή της εργασίας κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση έγκρισης Download File
19/01/2023 Εγκύκλιος αρ. 1726- ημερ. 19/01/2023_ Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2022 (Κ.Δ.Π. 28/2022) Download File
12/01/2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 12/01/2023- Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού Download File
12/01/2023 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 2/2023- ημερ. 12/01/2023- Αναθεώρηση Επιδομάτων Συνθηκών Εργασίας Download File
10/01/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ - ΜΑΪΟ 2023 Download File
01/01/2023 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2023- ημερ. 12/01/2023_ Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 1/1/2023 Download File
13/12/2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΗΜΕΡ. 13/12/2022- Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2022 (Κ.Δ.Π. 28/2022)- Εγχειρίδιο Download File
08/12/2022 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 4/2022 Ημερ.08/12/2022 -Ρυθμίσεις που αφορούν στη μείωση των κλιμάκων εισδοχής και μισθοδοτική τοποθέτηση προσωπικού με προηγούμενη απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που προσλαμβάνεται σε θέσεις του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Download File
05/12/2022 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 05/12/2022_Διεξαγωγή Αρχιεπισκοπικών Εκλογών 2022 Download File
25/10/2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - Ημερ.25.10.2022- Επιτήρηση για τις Εξετάσεις: (α) Στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις, και (β) Στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις Download File
25/10/2022 Αναδρομική καταβολή ποσοστού χρηματοδότησης σύμφωνα με τον περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2022 (Ν. 210(Ι)/2022) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
18/10/2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - Ημερ.18.10.2022 Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και στους Κανονισμούς Αποθηκών Download File
10/10/2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - Ημερ.10.10.2022 - Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό -Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο Download File
27/09/2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - Ημερ. 27.09.2022 Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων National Experts in Professional Training Programme - NEPT στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Download File
Download File
Download File
Download File
26/09/2022 Εγκύκλιος με αρ.1714, Ημερ. 26.09.2022 με θέμα: Επισκέψεις Υποψηφίων Προέδρων ή/και εκπροσώπων τους ή/και Αρχήγων και αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων, που υποστηρίζουν την υποψηφιότητα τους, σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες, λόγω των επικείμενων Προεδρικών Εκλογών, που θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο του 2023 Download File
31/08/2022 Εγκύκλιος αρ. 1671_ημερ. 31/08/2021_ Εθνικό Οριζόντιο Σχέδιο Δράσης κατά της Διαφθοράς Εφαρμογή εσωτερικής κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού Download File
16/08/2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - Ημερ. 16.08.2022 - Σειρά αναγραφής Προϊσταμένων των διάφορων Υπηρεσιών στις Εγκυκλίους Download File
20/07/2022 Εγκύκλιος ΜΜΕ, αρ. 3/2022- Αναθεώρηση Επιδόματος Οδοιπορικών - ημερ. 20/07/2022 Download File
27/06/2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ -Αρ. 1708 - Ημερ. 27.06.2022- - Αναθεώρηση Επιδομάτων Οδοιπορικών Download File
06/06/2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 (Ν. 1(Ι)/2022) – Ορισμός Ερευνώντων Λειτουργών Download File
06/04/2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ.06/04/2022- Καταγραφή αναγκών Υπουργείων/Υφυπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών σε καρτοαναγνώστες στα πλαίσια εξασφάλισης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων(Enterprise Resource Planning System - ERP) Download File
Download File
24/03/2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - Ημερ.24/03/2022- Επιτήρηση για τις Εξετάσεις: (α) Στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις, και (β) Στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις Download File
23/03/2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ _ ημερ.23/3/2022_Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Κυβερνητικών Αποθηκών Download File
18/03/2022 Εγκύκλιος Επιστολή_ Ημερ. 18/03/2022_Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts in Professional Training Programme_NEPT) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Download File
14/03/2022 Εγκύκλιος αρ. 1700_ημερ. 14/3/2022_ Εισαγωγή Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων στο Δημόσιο Τομέα (Enterprise Resource Planning - ERP) Download File
09/03/2022 Εγκύκλιος αρ. 1698_ ημερ. 9/3/2022_ Τήρηση του θεσμοθετημένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας - Διατάξεις Ελέγχου του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησής τους από αυτήν Download File
01/03/2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ _ ημερ. 1/3/2022_ Σειρά αναγραφής Προϊσταμένων των διάφορων Υπηρεσιών στις Εγκυκλίους και Εγκύκλιους Επιστολές Download File
21/02/2022 Εγκύκλιος αρ.1695_ ημερ. 21/02/2022- Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (1.03.2022 - 28.02.2023) Download File
17/02/2022 Εγκύκλιος αρ. 1694 _ ημερ. 17/2/2022 _ (α) Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός Nόμος του 2022 (Ν. 1(Ι)/2022 (β) Ο περί Aξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωνή, Διατμηματική Προαγωνή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωνή στη Δημόσια Υπηρεσία Noμoς του 2022 (Ν·2(Ι)/2022 (ν) Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόνηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2022 (Κ.Δ.Π. 28/2022) Download File
17/01/2022 Εγκύκλιος αρ. 1691-ημερ. 17/01/2022- Μείωση κλιμάκων εισδοχής και μισθοδοτική τοποθέτηση προσωπικού με προηγούμενη απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που προσλαμβάνεται σε κρατική υπηρεσία Download File
13/01/2022 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2022- ημερ. 13/01/2022-Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 1/1/2022 Download File
13/01/2022 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 2/2022- ημερ. 13/01/2022- Αναθεώρηση Επιδομάτων Συνθηκών Εργασίας Download File
13/01/2022 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 13/01/2022- Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στο Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου, eOASIS Download File
12/01/2022 Εγκύκλιος αρ. 1690- ημερ. 12/1/2022- Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 1990 έως 2011 Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις για το ετος 2022 Download File
03/01/2022 Εγκύκλιος Αρ. 1722- ημερ. 03/01/2023- (α) Ο περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2022 (β) Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκσησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής ) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022 Download File
01/01/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 1.1.2022 Download File
19/11/2021 Εγκύκλιος αρ. 1682_ ημερ. 19/11/2021_ (α) Ο περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021 (Ν. 143(ι)/2021 Download File
29/10/2021 Εγκύκλιος αρ. 1677_ ημερ. 29/10/2021_ Μισθοδοτική τοποθέτηση προσωπικού με προηγούμενη απασχόληση σε κρατική Υπηρεσία Download File
21/10/2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ. 21/10/2021 Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Κυβερνητικών Αποθηκών Download File
04/10/2021 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 4/2021 - ημερ. 04/10/2021_ Τροποποίηση Κανονισμού 14 (Άδεια Απουσίας χωρίς Απολαβές) και Κανοσισμού 59 _ (Κατ΄αποκοπήν επίδομα οδοιπορικών των Όρων Απασχόλησης ΩΚΠ Download File
04/10/2021 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε,αρ. 3/2021- Ημερ. 04/10/2021- Αναθεώρηση Επιδόματος Οδοιπορικών Download File
29/09/2021 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 29/9/2021_ Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts in Professional Training Programme - NEPT) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Download File
01/09/2021 Εγκύκλιος αρ.1672-ημερ. 01.09.2021-Αναθεώρηση Επιδομάτων Οδοιπορικών Download File
18/08/2021 Εγκύκλιος αρ. 1669_ημερ. 18/08/2021_ Τροποποίηση των Διατάξεων για παραχώρηση άδειας χωρίς απολαβές στους δημσίους υπαλλήλους Download File
18/08/2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 18/08/2021- Εφαρμογή της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας Download File
29/06/2021 Εγκύκλιος αρ. 1665- ημερ. 29/06/2021-Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία-(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 (Ν. 103(Ι)/2021) Download File
24/05/2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 24.05.2021. Ενοποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1995 μέχρι 2018 (Κ.Δ.Π.175/95) Download File
21/05/2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 21.05.2021- Εκσυγχρονισμός Σχεδίων Υπηρεσίας θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία που δημιουργούν προβλήματα κατά την ερμηνεία και εφαρμογή τους Download File
17/05/2021 Εγκύκλιος αρ.1660- ημερ. 17.05.2021-Κατοχή μετοχών από υπαλλήλους ή /και συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ιδιωτικών εταιρειών Download File
07/05/2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ. 07.05.2021 - Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (1.03.2021 – 28.02.2022) – Επίδομα συντήρησης Κούβας Download File
14/04/2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ημερ. 14.04.2021- Προσφορές προγραμμάτων Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης Κύπρου προς κρατικούς υπαλλήλους Download File
13/04/2021 Εγκύκλιος αρ. 1655- ημερ. 13/04/2021-Επισκέψεις Αρχηγών και αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων ή/και Συνδυασμών Ανεξάρτητων Υποψηφίων σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες ενόψει των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών, που θα πραγματοποιηθούν στις 30 Μαϊου 2021 Download File
08/04/2021 Εγκύκλιος αρ.1654- ημερ. 8/4/2021-Κηδεία του Σωκράτη Χάσικου, πρώην Βουλευτή, πρώην Υπουργού Άμυνας και πρώην Υπουργού Εσωτερικών Download File
06/04/2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 06/04/2021-Σειρά αναγραφής Προϊσταμένων των διάφορων Υπηρεσιών στις Εγκυκλίους και Εγκύκλιους Επιστολές Download File
19/03/2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - Ημερ 19/03/2021- Διαγωνισμός για απονομή "Ευρωπαϊκού Βραβείου Δημόσιου Τομέα" για το 2021 Download File
09/03/2021 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 9 Μαρτίου, 2021- Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης (Structural Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Download File
03/03/2021 Εγκύκλιος αρ. 1649-ημερ. 3/3/2021- Καθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Download File
24/02/2021 Εγκύκλιος αρ.1648-ημερ.24/02/21-Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (01.03.2021-28.02.2022) Download File
05/02/2021 Εγκύκλιος αρ. 1644-ημερ. 5/2/2021- Καθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Download File
21/01/2021 Εγκύκλιος Επιστολή - ημερ. 21/01/2021- Καταβολή των απολαβών των εργαζομένων που απασχολούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα που έχουν εγκλωβιστεί στις κατεχόμενες περιοχές λόγω μέτρων που λήφθηκαν για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού Download File
18/01/2021 Εγκύκλιος αρ. 1640- ημερ. 18/01/2021-Καθορισμός μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Download File
13/01/2021 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2021- ημερ. 13/01/2021-Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 1/1/2021 Download File
13/01/2021 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 2/2021- ημερ. 13/01/2021- Αναθεώρηση Επιδομάτων Συνθηκών Εργασίας Download File
10/01/2021 Εγκύκλιος αρ. 1639- ημερ. 10/01/2021- Καθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του COVID-19 Download File
30/12/2020 Εγκύκλιος αρ. 1636- ημερ. 30/12/2020- Οδηγίες σε σχέση με τη λειτουργία του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα υπό τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού- καθορισμός ουσιωδών υπηρεσιών Download File
29/12/2020 Εγκύκλιος αρ. 1635- ημερ. 29/12/2020- Οδηγίες σε σχέση με τη λειτουργία του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα υπό τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Download File
21/12/2020 Εγκύκλιος αρ. 1633-ημερ.21/12/2020- Αποζημίωση υπεύθυνων συστημάτων πυρανίχνευσης και ασφάλειας κτιρίων στα οποία στεγάζονται κρατικές υπηρεσίες για ανταπόκριση σε ενεργοποίηση του συναγερμού τους εκτός του κανονικού ωραρίου. Download File
03/12/2020 Εγκύκλιος αρ.1632-ημερ. ημερ. 3/12/2020- Καθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Download File
27/11/2020 Εγκύκλιος Επιστολή - ημερ. 27/11/2020- Υπερωριακή απασχόληση και αποζημίωση στη δημόσια υπηρεσία Download File
27/11/2020 Εγκύκλιος αρ. 1631- Επίδομα Απουσίας Εκτός Έδρας στην Κύπρο Download File
24/11/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ημερ. 24/11/2020 -Απασχόληση και Όροι Υπηρεσίας του Προσωπικού των ∆ιπλωματικών και άλλων Αποστολών της ∆ημοκρατίας στο Εξωτερικό που εκτελούν διπλωματικά καθήκοντα ή καθήκοντα που εξομοιώνονται με διπλωματικά (Προσωπικό με Σύμβαση) Download File
13/11/2020 Εγκύκλιος αρ.1630- ημερ. 13/11/2020- Καθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Download File
02/11/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 02/11/2020- Απομάκρυνση υλικού που μπορεί να θεωρηθεί σεξιστικό από τα γραφεία της δημόσιας υπηρεσίας Download File
27/10/2020 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 27/10/2020 - Ενημέρωση για Υποτροφίες στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΜΒΑ) που προσφέρει το City Unity College Download File
25/10/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 25/10/2020- Επιτήρηση για τις Εξετάσεις: (α) Στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις, και (β) Στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις Download File
23/10/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - Ημερ. 23/10/2020- Ο περί ∆ημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 (Ν. 136(Ι)/2020) Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για ∆ιορισμό στη ∆ημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 (Ν. 137(Ι)/2020) Download File
19/10/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ημερ. 19/10/2020 Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και στους Κανονισμούς Αποθηκών Download File
12/10/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 12/10/2020- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό (Υπάτη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Λονδίνο) Download File
28/09/2020 Εγκύκλιος αρ. 1627- ημερ.28/09/2020- Υποχρέωση εργοδοτούμενων ορισμένου/αορίστου χρόνου για επιτυχία σε εξετάσεις που προνοούνται στα Σχέδια Υπηρεσίας των αντίχτοιχων θέσεων για σκοπούς μισθοδοτικής ανέλιξης. Download File
16/09/2020 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 16/09/2020- Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης (Structural Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Download File
26/08/2020 Εγκύκλιος αρ. 1626- ημερ. 26/08/2020- Υιοθέτηση καλών πρακτικών κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού για τη διενέργεια αποσπάσεων/ μεταθέσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εσωτερικής Αγοράς στη Δημόσια Υπηρεσία Download File
08/07/2020 Εγκύκλιος Επιστολή- ημερ. 08/07/2020- Υποτροφίες - Μειώσεις στα δίδακτρα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου Download File
01/07/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 1/7/2020- Γενικό Διοικητικό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό -(Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΜΑΕΕ) στις Βρυξέλλες) Download File
18/06/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ.18/06/2020-Καταβολή των απολαβών των εργαζομένων που απασχολούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα που έχουν εγκλωβιστεί στις κατεχόμενες περιοχές λόγω μέτρων που λήφθηκαν για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού Download File
12/06/2020 Εγκύκλιος αρ. 1623- ημερ. 12/06/2020- Κατάργηση ειδικών ρυθμίσεων Κατηγορίας Β του καταλόγου των ευπαθών ομάδων και εργαζόμενων γονέων που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών ή παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας Download File
27/05/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 27/05/2020-Τήρηση Διατάξεων του περί της Ασφάλειας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών Διατάγματος 410/2013 Download File
22/05/2020 Εγκύκλιος αρ. 1619- ημερ. 22/05/2020- Διευκολύνσεις γονέων ύστερα από την επαναλειτουργία των σχολείων Download File
13/05/2020 Εγκύκλιος Αρ. 1618, ημερομηνίας 13/05/2020 - Αναστολή πλήρωσης όλων των κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και του ωρομίσθιου προσωπικού, απαγόρευση πρόσληψης εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου και αναβάθμισης ή/και δημιουργίας νέων/πρόσθετων θέσεων Download File
07/05/2020 Εγκύκλιος αρ. 1615- ημερ. 07/05/2020- Απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου σε Εφέσεις κατά αποφάσεων Διοικητικού Δικαστηρίου αναφορικά με τις ακόλουθες Νομοθεσίες: (α) ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Νόμος (N. 168(I)/2012 και ο Τροποποιητικός Νόμος 31(Ι)/2013), (β) ο περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτούμενων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος (N. 192(I)/2011 και ο Τροποποιητικός Νόμος 185(Ι)/2012), και (γ) ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος (N. 113(I)/2011) και ο Νόμος 216(Ι)/ 2012 που τον αντικατέστησε. Download File
06/05/2020 Εγκύκλιος αρ. 1616- ημερ. 06/05/2020- Πρόσθετες οδηγίες για τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση του κορωνοϊού Download File
04/05/2020 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 04.05.20- Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών Download File
30/04/2020 Εγκύκλιος Αρ. 1613 - ημερ. 30/4/2020 - Οδηγίες για τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τις 4 Μαίου, 2020 στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση του κορωνοϊού Download File
14/04/2020 Εγκύκλιος αρ. 1612- ημερ. 14/04/2020- Οδηγίες σε σχέση με τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπό τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο Download File
07/04/2020 Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης (Structural Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Download File
24/03/2020 Εγκύκλιος αρ. 1610- Ημερ. 24/03/2020- Περιορισμοί στις μετακινήσεις πολιτών για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο. Download File
Download File
Download File
23/03/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 23/03/2020 Αναβολή Εξετάσεων : (Α) (i) στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους, περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις (ii) στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις και (Β) στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών Download File
16/03/2020 Εγκύκλιος αρ. 1607- ημερ. 16/03/2020- Οδηγίες σε σχέση με τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπό τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο. Download File
11/03/2020 Εγκύκλιος αρ. 1606- ημερ. 11/03/2020- Προληπτικά Μέτρα για αντιμετώπιση των θεμάτων κορωνοϊού Download File
11/03/2020 Εγκύκλιος Επιστολή- ημερ. 11/03/2020- Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης (Structural Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Download File
10/03/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ. 1605-10.3.2020 - Απουσία για λόγους Δημόσιας Υγείας λόγω κορονοϊού Download File
10/03/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 10/03/2020- Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών Download File
05/03/2020 Εγκύκλιος αρ. 1604- ημερ. 05/03/2020-(Α) Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής)- (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 (Β). Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Download File
04/03/2020 Εγκύκλιος αρ. 1603- ημ. 04/03/2020- Μονόωρη στάση εργασίας "Είναι η ώρα" την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020, από τις 11.00 μέχρι τις 12.00 Download File
24/02/2020 Εγκύκλιος αρ. 1602- ημερ. 24/02/2020- Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (01.03.2020 -28.02.2021) Download File
18/02/2020 Εγκύκλιος αρ. 1601- ημερ. 18/02/2020- Ο περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2019 (Ν. 99(ι)/2019 Download File
31/01/2020 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε αρ. 3/2020- ημερ. 31/01/2020- Διαχείριση ωρομίσθιων θέσεων Αχθοφόρου /Κλητήρα (Κλ.Ε5-Ε6, κωδ. Επαγγ. 502) και Γενικού Βοηθού (Κλ.Ε5-Ε6, κωδ. επαγγ. 538) σε όλα τα εργοδοτικά Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Download File
08/01/2020 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ.2/2020- Αναθεώρηση Επιδομάτων Συνθηκών Εργασίας Download File
08/01/2020 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2020- Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικου από 01/01/22020 Download File
01/01/2020 Μισθοσοσία Δημοσίων Θέσεων από 01/01/2020 Download File
09/12/2019 Εγκύκλιος ΜΜΕ αρ. 10/2009 Download File
21/11/2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ.21/11/2019- Απασχόληση και Όροι Υπηρεσίας του Προσωπικού των Διπλωματικών και άλλων Αποστολών της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό που εκτελούν διπλωματικά καθήκοντα ή καθήκοντα που εξομοιώνονται με διπλωματικά (Προσωπικό με Σύμβαση) Download File
08/11/2019 Εγκύκλιος αρ. 1598- ημερ. 8/11/2019-Παραχώρηση προσαυξήσεων σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου που απασχολούνται σε μερική βάση Download File
21/10/2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ημερ. 21/10/2019 Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών Download File
04/10/2019 Εγκύκλιος αρ. 1597- ημερ. 4/10/2019- Τήρηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) Κανονισμών και των Διατάξεων Ελέγχου του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησης τους από αυτήν Download File
18/09/2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 18/09/2019- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό (Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον) Download File
12/08/2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 12/08/2019-Σειρά αναγραφής Προϊσταμένων των διάφορων Υπηρεσιών στις Εγκυκλίους και Εγκύκλιους Επιστολές Download File
09/08/2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ. 09/08/2019- Θέμα: Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης (Structural Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Download File
Download File
19/07/2019 Εγκύκλιος αρ. 4/2019 - ημερ. 19/07/2019 - Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για τα έτη 2015-2018 Download File
19/06/2019 Εγκύκλιος αρ. 1594- ημερ. 19/06/2019- O Περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (τροποποιητικός) Νόμος του 2019, (Ν. 66(ι)/2019 Download File
10/06/2019 Εγκύκλιος Επιστολή- ημερ. 10/06/2019- Καταγραφή αναγκών Υπουργείων/Τμημάτων/ Υπηρεσιών σε καρτοαναγνώστες στα πλαίσια εξασφάλισης Πληροφοριακού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning System-ERP) Download File
08/05/2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΗΜΕΡ. 08/05/2019 - Απεργίες, στάσεις εργασίας και εκδηλώσεις που συνεπάγονται διακοπή της εργασίας κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας χωρίς εκ των προτέρων εξασφάλιση έγκρισης Download File
24/04/2019 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε.αρ. 3/2019- ημερ. 24 Απριλίου 2019- Διαχείριση ωρομίσθιων θέσεων Καθαρίστριας Γραφείου Κλ.Ε1, σε όλα τα εργοδοτικά Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Download File
19/04/2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Μηχανογράφηση συστημάτων εργασίας στα πλαίσια εξασφάλισης ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning System – ERP System), το οποίο θα περιλαμβάνει και σύστημα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM Module) Download File
15/04/2019 Εγκύκλιος αρ. 1590/ ημερ.15.04.2019 με θέμα: Αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου που αφορούν τις ακόλουθες Νομοθεσίες: (α) τον περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων Αξιωματούχων, Εργοδοτ.και Συνταξ.της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημ. Τομέα (Ν.168(ι)/2012 και τον Τροποποιητικό Νόμο 31(Ι)/2013, (β)τον περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτ. και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημ. Τομέα(Ν.192(ι)/2011 και τον Τροποποιητικό Νόμο 185(ι)/2012, και γ) τον περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο (Ν. 113(Ι)/2011 και το Νόμο 216(Ι)/2012 που τον αντικατέστησε Download File
08/04/2019 Εγκύκλιος Επιστολή- ημερ. 08/04/2019- Εκπροσώπηση του Ευρύτερου τομέα της Κύπρου στο διαγωνισμό για απονομή του "Ευρωπαϊκού Βραβείου Δημόσιου Τομέα¨(European Public Sector Award- EPSA) Download File
02/04/2019 Εγκύκλιος αρ. 1589- ημερ. 02/04/2019- Επισκέψεις Αρχηγών και αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων ή/και Συνδυασμών Ανεξάρτητων Υποψηφίων που κατέρχονται στις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων υποψηφίων Ευρωβουλευτών, σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες, ενόψει των επικείμενων Εκλογών Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2019 Download File
22/03/2019 Εγκύκλιος αρ. 1588- ημερ.:22/03/2019- Μετατροπή δημοσίων συμβάσεων για αγορά/ μίσθωση υπηρεσιών σε συμβάσεις εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου Download File
18/03/2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ -ημερ. 18/03/2019- Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών Download File
20/02/2019 Τροποποίηση των Εντύπων συμμετοχής στις μη Ενδοτμηματικές Εξετάσεις που διεξάγονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, δυνάμει του Κανονισμού 18 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1991 έως 2017 Download File
19/02/2019 Εγκύκλιος αρ. 1586- ημερ. 19.02.2019- Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (1.03.2019-29.02.2020) Download File
24/01/2019 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 24/01/2019- Συγκέντρωση και παρακολούθηση στοιχείων για την άδεια ασθενείας των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού Download File
15/01/2019 Εγκύκλιος αρ.1584-ημερ. 15/01/2019- Υλοποίηση της Σύμβασης για το Κέντρο Τηλε-εξυπηρέτησης για τη Δημόσια Διοίκηση Download File
08/01/2019 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 2/2019-ημερ. 08/01/2019- Αναθεώρηση Επιδομάτων Συνθηκών Εργασίας Download File
08/01/2019 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2019- ημερ. 08/01/2019- Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 1/1/2019 Download File
07/01/2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- Ηερ. 07/01/2019- Σειρά αναγραφής Προϊσταμένων των διάφορων Υπηρεσιών στις Εγκυκλίους και Εγκύκλιους Επιστολές Download File
07/01/2019 Εγκύκλιος αρ.1583- ημερ. 07.01.2019- Διαχείριση Αρχείων/ Εγγράφων που περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα Download File
01/01/2019 Μισθοδοσία δημοσίων θέσεων από 01.01.2019 Download File
30/10/2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 1581- 30 Οκτωβρίου, 2018- Oι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018 (ΚΔΠ 284/2018) Download File
18/10/2018 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 18/10/2018- Εξέταση στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικλες Διατάξεις Download File
15/10/2018 Εγκύκλιος Επιστολή- ημερ. 15/10/2018- Νομοθετικές ρυθμίσεις για περαιτέρω προστασία και προώθηση του μητρικού Θηλασμού και του δικαιώματος σε δημόσιο θηλασμό. Download File
12/10/2018 Εγκύκλιος αρ. 1579- Επιδόματα Εκπαίδευσης στο εξωτερικό με έξοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Download File
28/09/2018 Eγκύκλιος Επιστολή ημερ. 28/09/2018- Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών Download File
21/09/2018 Εγκύκλιος Επιστολή - ημερ. 21.09.2018- Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης (Structural Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Download File
11/09/2018 Εγκύκλιος αρ. 1578-ημερ. 11/09/2018- Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού και το Βέλγιο από 1/10/2018-29/02/2019 Download File
19/07/2018 Εγκύκλιος αρ.1577-ημερ. 19.07.2018- Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίς και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 (Ν.94(Ι)/2018) Download File
06/07/2018 Εγκύκλιος Επιστολή - ημερ. 06.07.2018- Έκδοση μαγνητικών καρτών για το ηλεκτρονικό σύστημα καταγτραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων (Time Record System-TRS) Download File
01/07/2018 Μισθοδοσία δημοσίων θέσεων από 01.07.2018 Download File
27/06/2018 Εγκύκλιος με Αρ.1576 και ημερ.27/6/2018 με θέμα: Ο περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμος του 2018 (Ν.56(Ι)/2018) Download File
25/05/2018 Εγκύκλιος Επιστολή - Ημερ. 25/05/2018 - Σειρά αναγραφής Προϊστάμενων των διαφόρων Υπηρεσιών στις Εγκυκλίους και Εγκύκλιους Επιστολές Download File
24/05/2018 Εγκύκλιος αρ. 1575-ημερ. 24/05/2018- Διαχείριση εγγράφων που περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα Download File
07/05/2018 Εγκύκλιος αρ1573-ημερ. 07.05.2018- Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό Download File
20/04/2018 Επιστολή προς Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων με θέμα: Άδειες Ανάπαυσης και Άδειες Ασθενείας Εργοδορουμένων Αορίστου Χρόνου στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Download File
11/04/2018 Εγκύκλιος αρ. 1572 - ημερ. 11-4/2018 - Άδειες Ανάπαυσης και Άδειες Ασθενείας Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου Download File
20/03/2018 Εγκύκλιος αρ. 1571- ημερ. 20/03/2018- Απασχόληση και Όροι Υπηρεσίας του Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών και άλλων Αποστολών της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό που εκτελούν διπλωματικά καθήκοντα ή καθήκοντα που εξομοιώνονται με διπλωματικά Download File
13/03/2018 Εγκύκλιος αρ. 1569- ημερ. 13/03/2018- Διαδικασία αποπαγοποίησης κενών μόνιμων θέσεων ωρομίσθιου/ εργατικού προσωπικού στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Download File
09/03/2018 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 09/03/2018- Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης (Stractutral Traineeships)στην Ευρωπαική Επιτροπή Download File
08/03/2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 08/03/2018- Εξέταση στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις Download File
26/02/2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ -ημερ. 26/02/2018-Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών Download File
16/02/2018 Εγκύκλιος αρ. 1568- ημερομ. 16/02/2018- Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (1/03/2019-28/02/2019) Download File
17/01/2018 Εγκύκλιος αρ. 1566 & ημερ. 17/1/2018 με θέμα: "Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροπ.)(Αρ.2) Νόμος του 2017 (Ν.177(Ι)/2017) Download File
10/01/2018 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ.1/2018 ημερ. 10/1/2018 με θέμα: Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 1/1/2018 Download File
08/01/2018 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 8/1/2018 με θέμα "Δημιουργία / τροποποίηση Θεματικών Σειρών 1ου ή και 2ου επιπέδου στο Ενιαίο Θεματικό Σύστημα Ταξινόμησης Download File
01/01/2018 Μισθοδοσία δημοσίων θέσεων από 01.01.2018 Download File
22/12/2017 Ωράριο Δημόσιας Υπηρεσίας κατά τις 22 και 29 Δεκεμβρίου 2017 Download File
28/11/2017 Εγκύκλιος Αρ. 1561 και ημερ. 28/11/2017 με θέμα: "Μισθοδοτική τοποθέτηση προσωπικού που απασχολείται με μίσθωση υπηρεσιών και μετατρέπεται σε έκτακτο προσωπικό" Download File
09/11/2017 Εγκύκλιος 1559- ημερ. 9.11.2017 - Μισθοδοτική τοποθέτηση προσώπων των οποίων ο διορισμός σε μόνιμη θέση ακυρώνεται και προσλαμβάνονται ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου μέχρι την ολοκλήρωση της επανεξέτασης Download File
09/11/2017 Εγκύκλιος 1558- ημερ. 9.11.2017 - Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2017 (ΚΔΠ 336/2017) Download File
08/11/2017 Εγκύκλιος 1557- ημερ. 8.11.2017 - Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 (ΚΔΠ 328/2017 και ΚΔΠ 329/2017) (Τροποποίηση των Κανονισμών 11(β), 17, 22, 23, 38(5) και 42) Download File
01/11/2017 Εγκύκλιος αρ. 1560 ημερ 20/11/2017 με θέμα "Νέες Διατάξεις για παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές στους δημοσίους υπαλλήλους" Download File
18/10/2017 Εγκύκλιος αρ. 1555 με ημερ. 18/10/2017: "Επισκέψεις σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες υποψήφιων Προέδρων ή/και εκπροσώπων τους ή/και Αρχηγών και αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων, που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, λόγω των επικείμενων Προεδρικών Εκλογών" Download File
18/10/2017 Εγκύκλιος αρ. 1556 και ημερ. 18/10/2017:"Πρόνοιες Κρατικού Προϋπολογισμού 2017 αναφορικά με την αποζημίωση για απασχόληση με το σύστημα βάρδιας ή/και υπερωριακά του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού" Download File
01/10/2017 Εγκύκλιος αρ. 1562 και ημερ. 4/12/2017 με θέμα: Ιδιωτική απασχόληση και ενδιαφέρον σ'εταιρείες από δημόσιους υπαλλήλους" Download File
27/09/2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 27/9/2017 Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών Download File
25/09/2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερομηνίας 25.09.2017- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό (Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΜΑΕΕ) στις Βρυξέλλες) Download File
07/08/2017 Ο περί απόσπασης υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών δημοσίου δικαίου νόμος (Ν.47(Ι)/2017 Download File
20/07/2017 Εγκύκλιος με αρ. 1553- ημερ. 20/7/2017- Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Ερφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν.67(Ι)/2017) Download File
20/04/2017 Εγκύκλιος αρ. 1549- ημερ. 20/04/2017- Πρόνοιες Κρατικού Προϋπολογισμού 2017 αναφορικά με την αποζημίωση για απασχόληση με το σύστημα βάρδιας ή / και υπερωριακά Download File
31/03/2017 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 31.03.2017- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό (Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Αθήνα) Download File
23/03/2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ. 23/3/2017 – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Καθιέρωση υποχρεωτικού ομοιόμορφου ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού στη Δημόσια Υπηρεσία Download File
10/03/2017 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε.αρ.1/2017- ημερ. 10/03/2017- Διευκρινήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις για τερματισμό της μείωσης κατά 10% των μισθών του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Download File
02/03/2017 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 2/3/17 με θέμα: Διαχείριση Διαβαθμισμένων Εγγράφων, καθώς και Μη Διαβαθμισμένων Εγγράφων, με βάση την Αρχή «Ανάγκη Γνώσης», σε σχέση με Διαβαθμισμένες Προτάσεις/ Σημειώματα/ Εκθέσεις που υποβάλλονται στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου Ο Download File
01/03/2017 Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (01/03/2017-28/2/2018) Download File
20/02/2017 Εγκύκλιος Επιστολή-ημερ. 20/02/2017- Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών Download File
17/02/2017 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 17/2/2017- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για Υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό- Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Πεκίνο Download File
27/01/2017 Εγκύκλιος αρ. 1545 ημερ. 27/1/2017 με θέμα "Καταβολή επιδόματος γεύματος/δείπνου και άλλων προσωπικών εξόδων σε κρατικούς λειτουργούς που ταξιδεύουν υπηρεσιακά στο εξωτερικό κατά την ημέρα που ταξιδεύουν Download File
15/12/2016 Εγκύκλιος αρ.1543- ημερ. 15/12/2016- Διαχείριση Διαβαθμισμένων Εγγράφων καθώς και μη Διαβαθμισμένων Εγγράφων με βάση την αρχή "Ανάγκη Γνώσης" Download File
01/12/2016 Εγκύκλιος αρ. 1542 ημερ. 01/12/2016- Επισκέψεις υποψηφίων Δημάρχων ή / και Αρχηγών Κομμάτων που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους και υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων ή / και κομματικών στελεχών που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους σε Κυβερνητικά Τμήματα, λόγω των επικείμενων Δηνοτικών και Κοινοτικών Εκλογών Download File
03/11/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 3/11/2016-Επικαιροποίηση των Κανονισμών Συντάξεων σύμφωνα με την ισχύουσα περί Συντάξεων Νομοθεσία Download File
05/10/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 05/10/2016- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό -(Υπάτη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Λονδίνο) Download File
26/09/2016 Εγκύκλιος Επιστολή - Ημερ. 26/09/2016- Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Απογόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δήμοσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές διατάξεις)Νόμων του 2013-2014 Download File
11/08/2016 Εγκύκλιος αρ. 1540 ημερ. 11/8/2016 με θέμα: "Αποζημίωση μελών διοικητικών συμβουλίων Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών, και άλλων Συμβουλίων/Επιτροπών που συστήνονται δυνάμει νόμου" Download File
08/08/2016 Εγκύκλιος επιστολή ημερ. 8/8/2016 με θέμα: "Σειρά αναγραφής Προϊστάμενων των διάφορων Υπηρεσιών στις εγκυκλίους και εγκυκλίους επιστολές" Download File
01/08/2016 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ 2/2016: Ρυθμίσεις για τερματισμό της μείωσης κατά 10% των μισθών του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Download File
22/06/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ.: 22/06/2016 Θέμα: Αρχειακή Διαχείριση Καταγγελιών κατά Κρατικών Λειτουργών Download File
02/06/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 02/06/2016-Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό -(Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Ουάσινγκτον) Download File
02/06/2016 Εγκύκλιος αρ.1539-ημερ. 02/06/2016- Ο περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016 (Ν.70(ι)/2016) Download File
13/05/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ.13/05/2016-Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό Download File
09/05/2016 Εγκύκλιος αρ. 1537 & ημερ.9/5/2016 με θέμα: "Οι περί Δημόσιας Υπηρεσιας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί-Σύνθεση ομάδας αξιολόγησης υπαλλήλων που αποσπούνται μερικώς σε άλλο Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία Download File
09/05/2016 Εγκύκλιος αρ. 1536- Ενδοτμηματική Διακίνηση Εθνικών Διαβαθμισμένων Εγγράφων Download File
14/04/2016 Εγκύκλιος αρ. 1535 ημερ. 14/4/2016 με θέμα" Επισκέψεις Αρχηγών και Αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων ή/και Συνδυασμών Ανεξάρτητων Υποψηφίων, σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες ενόψει των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών" Download File
08/04/2016 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 8/4/2016 με θέμα "Συγκέντρωση και παρακολούθηση στοιχείων για την άδεια ασθενείας των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, σε ετήσια βάση" Download File
07/04/2016 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 7 Απριλίου, 2016 με θέμα " Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό" Download File
07/04/2016 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 7/4/2016" "Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Κύπρου στο εξωτερικό" Download File
09/03/2016 Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών Download File
01/03/2016 Εγκύκλιος Αρ. 1534-ημερ. 01/03/2016- Επίδομα συντήρησης Εξωτερικού (01.03.2016-28.02.2017) Download File
16/02/2016 Εγκύκλιος αρ. 1533, ημερ.16.2.2016 με θέμα: " Καταβολή επιδόματος γεύματος/δείπνου και άλλων προσωπικών εξόδων σε κρατικούς λειτουργούς που ταξιδεύουν υπηρεσιακά στο εξωτερικό κατά την ημέρα που ταξιδεύουν Download File
11/02/2016 Εγκύκλιος αρ. 1532- ημερ. 11/2/2016- Δημόσιες Συμβάσεις για Αγορά/ Μίσθωση Υπηρεσιών Download File
10/02/2016 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 10/2/2016: "Παρατάσεις άδειας ασθενείας δημόσιων υπαλλήλων" Download File
13/01/2016 Εγκύκλιος αρ. 1528, ημερ. 13/1/2016 με θέμα:Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 (Ν.183(Ι)/2015) Download File
20/11/2015 Εγκύκλιος αρ. 1527, ημερ. 20/11/2015 με θέμα:"Μεταφορά Φακέλλων ή/και Εγγράφων ή/και Αντιγράφων τους από λειτουργούς εκτός του χώρου φύλαξής τους" Download File
09/11/2015 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 9 Νοεμβρίου 2015-Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό Download File
05/10/2015 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 05/10/2015- Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης (Structural Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Download File
28/09/2015 Εγκύκλιος αρ. 1526 και ημερ. 28/9/2015 με θέμα:Αναγνώριση Υπηρεσίας σε χώρα κράτους μέλους ή σε θεσμικό όργανο της ΕΕ για σκοπούς μισθοδοτικής τοποθέτησης στη δημόσια υπηρεσία της Κύπρου Download File
18/09/2015 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2015- ημερ. 18/09/2015- Διαδικασία εφαρμογής του θεσμού της κινητικότητας στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό Download File
11/09/2015 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 11 Σεπτεμβρίου, 2015 με θέμα: "Ο περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2015 (Ν.102(Ι)/2015). Download File
26/08/2015 Εγκύκλιος αρ. 1521 &ημερ. 18/8/2015 με θέμα "Οδηγίες για την Απασχόληση και Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό Download File
16/07/2015 Εγκύκλιος αρ.1520- ημερ.16.07.2015- Συμμετοχή Δημοσίων Υπαλλήλων σε Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς Download File
14/07/2015 Εγκύκλιος Επιστολή- υπενθύμιση- ημερ. 14-07-2015- Καθιέρωση υποχρεωτικού ομοιόμορφου ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού στη Δημόσια Υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2014 Download File
24/06/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) Download File
08/06/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ.: 08/06/2015- Εγκαθίδρυση από το Υπουργικό Συμβούλιο Μηχανισμού Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία Download File
14/05/2015 Εγκύκλιος αρ. 1518-ημρ. 14.05.2015- Ανταπόκριση Δημοσίων Υπηρεσιών σε Τηλεφωνικές Κλήσεις Πολιτών Download File
14/05/2015 Εγκύκλιος αρ. 1517- ημερ. 14/05/2015- Δημόσιες Συμβάσεις; για Αγορά/Μίσθωση Υπηρεσιών Download File
13/05/2015 Εγκύκλιος αρ. 1516- ημρ. 13/05/2015- Εισαγωγή Σχεδίων Πρόωρης Αφυπηρέτησης στους Ημικρατικούς Οργανισμούς και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Download File
20/04/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 20/04/2015-Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό Download File
24/03/2015 Εγκύκλιος αρ. 1515, ημερ. 24.3.2015 με θέμα:"Εγκαθίδρυση από το Υπουργικό Συμβούλιο Μηχανισμού Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία" Download File
24/03/2015 Εγκύκλιος αρ. 1515 & ημερ. 24.3.2015 με θέμα:"Εγκαθίδρυση από το Υπουργικό Συμβούλιο Μηχανισμού Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία Download File
27/02/2015 Εγκύκλιος αρ. 1513 & ημερ. 27/2/2015 με θέμα: Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (1.3.2015-31/8/2015) Download File
24/02/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ -ημερ.24/02/2015-Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους Περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών Download File
31/01/2015 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 30/01/2015 - Μελέτη Κόστους/ Οφέλους για το Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου (e-OAS) Download File
22/01/2015 Εγκύκλιος αρ. 1511 & ημερ. 22.1.2015 με θέμα:"Αμοιβή Προέδρων και Μελών Ερευνητικών Επιτροπών /Επιτροπών Έρευνας Download File
22/12/2014 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 22/12/2014- Μισθοί των αγνοούμενων κρατικών υπαλλήλων Download File
10/12/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Υπενθύμιση για την αυστηρή τήρηση του εργασιακού ωραρίου κατά τις εργάσιμες μέρες της περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς Download File
08/12/2014 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 08/12/2014- Υπενθύμιση για Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Ονομαστκού Καταλόγου Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου. Download File
03/12/2014 Εγκύκλιος αρ. 1510 & ημερ. 3.12.2014 με θέμα:"Υπηρεσιακά Οχήματα στον Κρατικό και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα" Download File
05/11/2014 Εγκύκλιος αρ. 1509- ημερ. 05/11/2014- Καταβολή επιδόματος Οδοιπορικών Download File
03/11/2014 Δημιουργία βάσης δεδομένων προσωπικού ευρύτερου δημόσιου τομέα Download File
03/11/2014 Εγκύκλιος επιστολή -ημερ. 03/11/2014- Εκπαιδευτικά προγράμματα πρακτικής εξάσκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Download File
30/10/2014 Πίνακες για δημιουργία βάσης δεδομένων προσωπικού ευρύτερου δημόσιου τομέα Download File
29/10/2014 Εγκ. αρ. 1508, ημερ. 29.10.2014 με θέμα:Μείωση/εξάλειψη του φαινομένου κατάχρησης των αδειών ασθενείας Download File
03/10/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 3/10/2014-Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους Περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών Download File
25/09/2014 Εγκύκλιος αρ. 1507- 25.09.2014- Συγκέντρωση και παρακολούθηση στοιχείων για την άδεια ασθενείας των μόνιμων και έκτακτων δημοσίων υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού Download File
23/09/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ημερομ.23/09/2014- Αμοιβή μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών και άλλων Συμβουλίων/ Επιτροπών που συστήνονται δυνάμει Νόμου Download File
23/09/2014 Πίνακας: Αμοιβή μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών και άλλων Συμβουλίων/ Επιτροπών που συστήνονται δυνάμει Νόμου Download File
07/09/2014 Εγκύκλιος αρ. 1523 & ημερ. 7/9/2014 με θέμα:Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (01.09.2015-29.02.2016) Download File
04/09/2014 Εγκύκλιος αρ. 1506, ημερ. 4.9.2014:"Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (1.9.2014-28.2.2015) Download File
21/08/2014 ΑΙΤΗΣΗ για υποβολή ενδιαφέροντος για απασχόληση στον Φορέα (σχετική είναι η εγκύκλιος επιστολή ημερ. 21.8.2014) Download File
21/08/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ. 21.8.2014:Στελέχωση Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης Download File
11/08/2014 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 11/08/2014- Ανταπόκριση Δημόσιων Υπηρεσιών σε Τηλεφωνικές Κλήσεις Πολιτών (Συμπληρωματική εγκύκλιος επιστολή) Download File
01/08/2014 Εγκύκλιος αρ. 1505- ημερομ. 1/8/2014- Ανταπόκριση Δημόσιων Υπηρεσιών σε Τηλεφωνικές Κλήσεις Πολιτών Download File
18/07/2014 Εγκύκλιος αρ. 1504- ημερ. 18/07/2014- Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού Download File
18/07/2014 Εγκύκλιος αρ. 1503- ημερ. 18/07/2014- Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 (Ν.73(ι)/2014 Download File
17/07/2014 Εγκύκλιος αρ.1502- ημερ. 17/07/2014- Αρχειακή Διαχείριση Καταγγελιών κατά Κρατικών Λειτουργών Download File
16/05/2014 Εγκύκλιος αρ. 1499- ημερ. 16.05.2014-Επισκέψεις Αρχηγών και Αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων ή και Συνδυασμών Ανεξάρτητων Υποψηφίων που κατέρχονται στις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων υποψήφιων Ευρωβουλευτών, σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες ενόψει των επικείμενων Εκλογών Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014 Download File
08/05/2014 Εγκύκλιος αρ. 1498, ημερ. 8.5.2014:"Ο περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2014 (Ν.14(Ι)/2014) και (β) Αναθεώρηση όρων απασχόλησης εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου σε σχέση με την καταβολή φιλοδωρήματος Download File
16/04/2014 Εγκύκλιος επιστολή -ημερ. 16/04/2014- Εκπαιδευτικά προγράμματα πρακτικής εξάσκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Download File
07/04/2014 Εγκύκλιος αρ. 1497 και ημερ.7.4.2014:"Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (1.3.2014-31.8.2014)" Download File
03/04/2014 Εγκύκλιος αρ. 1495 και ημερ. 3.4.2014:"Ενίσχυση της εναλλαξιμότητας/κινητικότητας του προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία με τη ψήφιση των νόμων (α) ο Περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός)(Αρ.2) Νόμος του 2014 (Ν. 21 (Ι)/2014) και (β) ο Περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσιας και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 (Ν. 22(Ι)/2014) Download File
21/03/2014 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 21.3.2014:"Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1995 – 2009 (Κ.ΔΠ. 101/95) -Παρατάσεις άδειας ασθένειας δημοσίων υπαλλήλων. Download File
12/03/2014 Εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ με αρ. 1494 & ημερ. 12.3.2014:Σημείωση 31 του Πρώτου Πίνακα Δελτίων Δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2014-Αναθεώρηση της φόρμουλας υπολογισμού υπηρεωριακής αποζημίωσης για το προσωπικό που εργάζεται με σύστημα βάρδιας ή με ειδικό ωράριο Download File
28/02/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 28/02/2014- Σειρά αναγραφής Προϊσταμένων των διαφόρων Υπηρεσιών στις Εγκυκλίους και στις Εγκυκλίους Επιστολές Download File
26/02/2014 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 3/2014-ημερ. 26/2/2014- Επιδόματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Download File
13/02/2014 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 2/2014-ημερ. 13/2/2014-Αναθεώρηση Επιδόματος Οδοιπορικών Download File
07/02/2014 Εγκύκλιος αρ. 1493 ημερ. 7.2.2014: "Αναθεώρηση Επιδομάτων Οδοιπορικών" Download File
23/01/2014 Εγκύκλιος αρ. 1/2014- Τροποποίηση Κανονισμού 8 -(αφυπηρέτηση) των όρων απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Download File
13/01/2014 Εγκύκλιος Επιστολή- ημερ. 13.1.2014 Θέμα: Δημιουργία Νέων Θεματικών Κεφαλών στο Ενιαίο Θεματικό Σύστημα Ταξινόμησης Download File
13/01/2014 Εγκύκλιος αρ. 1491- ημερ. 13.1.2014- Διαχείριση Εθνικών Διαβαθμισμένων Εγγράφων σύμφωνα με το περί της Ασφάλειας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών Διάταγμα του 2013 Download File
03/01/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ- Ημερ. 3.1.2014-Καθιέρωση υποχρεωτικού ομοιόμορφου ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού στη Δημόσια Υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2014 Download File
01/01/2014 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 4/2014 - Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 1/1/2014 Download File
18/12/2013 Εγκύκλιος αρ.1490 - ημερ.18/12/2013- Νέο ωράριο εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία από 1η Ιανουαρίου 2014 και καθιέρωση υποχρεωτικού ομοιόμορφου ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού Download File
05/12/2013 Εγκύκλιος αρ. 1489-ημερ. 5/12/2013- Διαδικασία που πρέπει να τηρείται σε περίπτωση που οποιαδήποτε Αναξάρτητη Υπηρεσία/ Υπουργείο/ Τμήμα/Υπηρεσία, επιθυμεί την ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) συγκεκριμένων υπηρεσιών, καθώς και σε περίπτωση διαφοροποίησης της διαδικασίας που αφορά σε υπηρεσίες οι οποίες ήδη παρέχονται από τα ΚΕΠ Download File
03/12/2013 Εγκύκλιος αρ. 1488- ημερομ. 3/12/2013 -Εορταστικές Εκδηλώσεις Χριστογέννων και Πρωτοχρονιάς Download File
18/11/2013 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ.18.11.2013: Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων(Τροπ.) Κανονισμοί 2012 Κ.Δ.Π. 141/2012-Απασχόληση στη δημόσια υπηρεσία χωρίς αμοιβή Download File
31/10/2013 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 31/10/2013:Αποστολή Εγκυκλίων και Εγκύκλιων Επιστολών του ΤΔΔΠ μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Download File
01/10/2013 Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων Download File
10/09/2013 --(Παράρτημα ΙΙ εγκυκλίου 1486 (word doc)-Πίνακας στοιχείων) Download File
10/09/2013 Εγκύκλιος αρ. 1486, ημερ.10/9/2013:"Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (τροποποιητικός) Νόμος του 2013 (Ν.78/Ι)/2013) Download File
04/09/2013 Εγκύκλιος Αρ. 1485, ημερ.04/09/2013: "Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού(01/09/2013-28/02/2014) Download File
09/08/2013 Εγκύλιος αρ. 1484, ημερ. 9/8/2013: "Νέο ωράριο εργασίας στη δημόσια υπηρεσία από 1/9/2013 Download File
31/07/2013 Εγκύκλιος Επιστολή, ημερομηνίας: 31/07/2013- "Επίδομα Απουσίας Εκτός Έδρας στην Κύπρο" Download File
21/06/2013 Εγκύκλιος αρ.1483, ημερ. 21/6/2013:"Εισαγωγή Οδηγού Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημόσιων Υπαλλήλων" Download File
17/06/2013 Εγκύκλιος αρ. 1482, ημερ. 17.6.2013:"Αποζημίωση Μελών και Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών και άλλων Συμβουλίων/Επιτροπών Download File
05/06/2013 Εγκύκλιος αρ. 1480, ημερ. 5/6/2013:"Αναπληρωτικοί Διορισμοί" Download File
05/06/2013 Εγκύκλιος Αρ. 1481, ημερ. 5.6.2013: "Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού των ανώτατων κρατικών υπαλλήλων και αξιωματούχων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ανεξάρτητων Αξιωματούχων του κράτους Download File
05/06/2013 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 5/6/2013: "Απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα" Download File
04/06/2013 Εγκύκλιος αρ. 1479- ημερ. 4/6/2013- Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 (Ν. 31(ι)/2013) Download File
11/04/2013 Εγκύκλιος Αρ. 1475 ημερ. 11.4.2013:"Επίδομα Εξωτερικού 1.3.2013-31.8.2013" Download File
22/03/2013 Εγκύκλιος επιστολή 22.3.2013: Σεμινάριο για την Εξέταση στις Λογιστικές Οδηγίες και στους Περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών Download File
04/03/2013 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 4.3.2013: "ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 (μετακινήσεις εναλλάξιμου προσωπικού) Download File
01/02/2013 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 1.2.2013 με θέμα (α) Οι περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωμ. (Γενικές Αρχές) Νόμοι του 2011 έως (Αρ. 2) του 2012, (β) Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012 (Ν.216(Ι)/2012) Download File
29/01/2013 Εγκύκλιος αρ. 1472 ημερ. 29.1.2013: A. Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές)(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 Ν.136(Ι)/2012" Β. "Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές)(Τροποποιητικός)(Αρ.2) Νόμος του 2011 Ν.182(Ι)/2012 Download File
29/01/2013 Εγκύκλιος αρ. 1471 ημερ.29.1.2013: "Επέκταση ορίου ηλικίας αναγκαστικού τερματισμού της απασχόλησης εκτάκτων υπαλλήλων" Download File
29/01/2013 Εγκύκλιος αρ. 1473 ημερ. 29.1.2013:"Αμοιβή εξωτερικών λεκτόρων/εισηγητών" Download File
24/01/2013 Εγκύκλιος αρ. 1470 ημερ. 24.1.2013: Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012, Ν. 216(Ι)/2012 Download File
22/01/2013 Εγκύκλιος αρ. 1469 ημερ. 22.1.2013: "Επισκέψεις Υποψηφίων Προέδρων ή/και εκπροσώπων τους ή/και Αρχηγών και αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους σε Κυβερνητικά Τμήματα, λόγω των επικείμενων Προεδρικών Εκλογών Download File
15/01/2013 Εγκύκλιος αρ. 1468-ημερ. 15-01-2013- Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού Download File
04/01/2013 Εγκύκλιος αρ. 1465 ημερ.4.1.2013 με θέμα:(α) Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτ.και Συνταξ.της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημ. Τομέα (Τροπ.)(Αρ.2)Νόμος του 2012(Ν.184(Ι)/2012) και (β)Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτ. και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημ. Τομέα (Τροπ.) Νόμος του 2012 (Ν.185(Ι)/2012 Download File
27/12/2012 Εγκύκλιος αρ. 1463-ημερ. 27-12-2012- Ο Περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμος Download File
19/12/2012 Εγκύκλιος αρ. 1462- ημερ19/12/2012-Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας)Τροποποιητικοί Κανοσνισμοί του 2012 Download File
17/12/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ.17/12/2012 -Μισθοί των αγνοούμενων κρατικών υπαλλήλων Download File
13/12/2012 Εγκύκλιος αρ. 1456- Επίδομα συντήρησης σε Εμπειρογνώμονες από το Εξωτερικό που μετακαλούνται από Κρατικές Υπηρεσίες Download File
13/12/2012 Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών με αρ.1461 και ημερ.13/12/2012 - Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2012 (Ν.168(Ι)/2012) Download File
11/12/2012 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 11.12.2012: "Υπενθύμιση για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ονομαστικού καταλόγου εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου Download File
03/10/2012 Αρ. 1459, ημερ. 3/10/2012: (α) Τήρηση του θεσμοθετημένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας-(β)Διατάξεις ελέγχου του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησης από αυτήν, Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης Download File
21/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛH- ημερομ. 21.09.2012- Θέμα: Εφαρμογή της Διαδικασίας Αποστολής Εγκυκλίων και Εγκύκλιων Επιστολών Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Download File
20/09/2012 Αρ.1458/20.9.2012: Ισοτιμία διαφόρων Λογιστικών προσόντων με την Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (ACCOUNTING HIGHER) και την ενδιάμεση εξέταση στη Λογιστική (BOOK-KEEPING INTERMEDIATE) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου. Download File
30/08/2012 Αρ.1457/30.8.2012: Επίδομα συντήρησης Εξωτερικού (01/09/2012-28/02/2012) Download File
25/07/2012 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2012 - ημερ.25/07/2012- Επιδόματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Download File
11/07/2012 Εγκύκλιος αρ. 1455, ημερ. 11/7/2012: "Σχέδιο Μεταθέσεων Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για Γραφειακά και Διοικητικά Καθήκοντα" Download File
02/07/2012 Εγκύκλιος Επιστολή- 02/07/2012- Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 (Ν.74(ι)/2012) Download File
28/06/2012 Εγκύκλιος ΤΔΔΠ/ΚΑΔΔ αρ. 09/2012: Σύμβαση "Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Δραστηριοτήτων Μάθησης για τα Διευθυντικά Στελέχη των Τριών Επιπέδων της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας, σε θέματα Στρατηγικής, Ηγεσίας και Διοίκησης" Download File
27/06/2012 Εγκύκλιος Επιστολή- Κυκλοφορία της Γ΄Έκδοσης του Εγχειριδίου Οργάνωσης και Λειτουργίας των Αρχείων στη Δημόσια Υπηρεσία. Download File
01/06/2012 Εγκύκλιος αρ. 1453, ημερ. 1.6.2012: Ανταπόκριση Δημόσιων Υπηρεσιών σε Τηλεφωνικές Κλήσεις Πολιτών Download File
31/05/2012 Εγκύκλιος αρ. 1452, ημερ.31.5.2012:Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012, Ν.31(Ι)/2012 Download File
21/05/2012 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 21.5.2012 με θέμα "Αποστολή Εγκυκλίου & Εγκύκλιων Επιστολών του ΤΔΔΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" Download File
24/04/2012 Εγκύκλιος αρ. 1450/ημερ. 24.4.2012 Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων (Τροπ.) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 141/2012)-Απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία χωρίς αμοιβή Download File
10/04/2012 Εγκύκλιος αρ. 1448/ημερ.10.4.2012 (α) Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων(Τροπ.) Κανονισμοί 2012 Κ.Δ.Π. 141/2012 (β)Ο περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμος του 2011 (Τροπ.)Αρ.3 Ν.29(ΙΙ)/2012) (γ)Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών)(Τροπ.) Ν.35(Ι)/2012) Download File
28/02/2012 Εγκύκλιος αρ. 1446 ημερ 28/02/2012- Επίδομα συντήρησης εξωτερικού (01/03/2012-31/08/2012) Download File
06/02/2012 Εγκύκλιος αρ. 1445- ημερ.06/02/2012- α) Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011(Ν.92/2011) β) Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτούμενων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα(Τροποποιητικός Νόμος του 2011 (Ν.193(ι)/ 2011)) γ) ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέαφελημάτων ......(Τροποποιητικός Νόμος του 2011 (Ν.191(ι)/2011 Download File
13/01/2012 Εγκύκλιος Αρ. 1442, 13.1.2012: Αρχειακή Διαχείριση Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων (e-Mail) ή/και Φωτοτηλεμηνυμάτων (Fax) Download File
28/12/2011 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 28.12.2011-Υπενθύμιση για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ονομαστικού καταλόγου Εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου Download File
21/12/2011 Εγκύκλιος Αρ. 1440/21.12.2011- Διαδικασία που πρέπει να τηρείται σε περίπτωση που οποιοδήποτε Υπουργείο/Τμήμα/Ανεξάρτητη Υπηρεσία επιθυμεί την ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.. Download File
20/09/2011 Εγκύκλιος Αρ. 1438- ημερ. 20/09/2011- Οικειοθελείς πρόωρες αφυπηρετήσεις Download File
14/09/2011 Εγκύκλιος Αρ.1427 και ημερ. 14/9/2011 με θέμα: (α)"Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτούμενων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011 (Ν.112(Ι)/2011) και (β) ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011 (Ν.113(Ι)/2011) Download File
24/08/2011 Αρ.1435/24.8.2011: Επίδομα συντήρησης Εξωτερικού (01/09/2011-29/02/2012) Download File
11/07/2011 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 11.7.2011: Δραστική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα Κυβερνητικά Τμήματα Download File
01/07/2011 Εγκύκλιος ΜΕΕ αρ.5/2011: Αναθεώρηση Ωρομισθίων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 01/07/2011 Download File
01/07/2011 Μισθοδοσία Δημοσίων Θέσεων από 1.07.2011 Download File
29/06/2011 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 29/6/2011: " Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2011 (Ν. 25(Ι)/2011" Download File
24/06/2011 Αρ. 1430/ 24.6.2011: "Συντήρηση του λογισμικού προγράμματος και των συσκευών καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων προς και από την εργασία τους Download File
16/06/2011 Αρ.1429/16.6.2011 :Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Διατάξεις) Νόμος του 2011 (Ν.88(Ι)/2011) Download File
10/05/2011 Αρ.1428- ημερ. 10/05/2011- Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2011 (Κ.Δ.Π.129/2011) Download File
09/05/2011 Αρ. 2/2011/9.5.2011: Διοργάνωση Ενημερωτικών Συναντήσεων με θέμα "Οργάνωση και Διαχείριση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στη Δημόσια Υπηρεσία" Download File
20/04/2011 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 20/4/2011: "Τήρηση Φακέλων Αδειών στη Δημόσια Υπηρεσία" Download File
15/04/2011 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. Αρ. 4/2011- ημερ.15/04/2011- Αναθεώρηση Επιδόματος Οδοιπορικών Download File
24/03/2011 Αρ. 1424/24.3.2011: "Α. Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Τροποποιητικός Νόμος του 2011 (Ν.26(Ι)/2011) Β. " Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2011 (Ν. 25(Ι)/2011" Download File
22/03/2011 Αρ. 1425/22.3.2011 " Αναθεώρηση Επιδομάτων Οδοιπορικών" Download File
17/03/2011 Αρ. 1423/17.3.2011: "Ο περί Συντάξεων Νόμος του 1997-2010" Download File
21/02/2011 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. Αρ. 3/2011- ημερ.21/02/2011- Τροποποίηση Κανονισμού 4 των Όρων Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Download File
21/02/2011 Αρ.1421/21.2.2011: Επίδομα συντήρησης Εξωτερικού (01/03/2011-31/08/2011) Download File
03/02/2011 Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 03/02/2011 Μισθοί των αγνοούμενων κρατικών υπαλλήλων Download File
20/01/2011 Εγκύκλιος επιστολή ημερ. 20/01/2011- Εκπροσώπηση του ευρύτερου δημόσιου τομέα της Κύπρου στο διαγωνισμό για απονομή του «Ευρωπαϊκού Βραβείου Δημόσιου Τομέα» Download File
10/01/2011 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2011 Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 1/1/2011 Download File
10/01/2011 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 2/2011 Αναθεώρηση Επιδομάτων Συνθηκών Εργασίας. Download File
16/11/2010 -- Πίνακας 1: Στελέχωση Υπουργείων(Διοικήσεις)Τμημάτων/Υπηρεσιών) Download File
16/11/2010 -- Πίνακας 2: Στελέχωση Υπουργείων (Συγκεντρωτικά) Download File
09/11/2010 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 4/2010: Απασχόληση Εποχικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Download File
05/10/2010 Αρ. 1416/5.10.2010: Τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων των τριμελών ειδικών επιτροπών που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου 6 του άρθρου 3 των περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμων του 1995 'εως 2004 (Ν. 108(ι)/95 έως 250(ι)/2004) Download File
28/09/2010 Αρ.1415/28.9.2010: Ιδιωτική Απασχόληση Δημοσίων Υπαλλήλων (Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ. 2/18 & ημερ. 15/1/2018) Download File
07/09/2010 Αρ.1414/7.9.2010: Ισοτιμία διαφόρων Λογιστικών προσόντων με την Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (ACCOUNTING HIGHER) και την ενδιάμεση εξέταση στη Λογιστική (BOOK-KEEPING INTERMEDIATE) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου. Download File
15/07/2010 Κατάλογος αποδεκτών τεκμηρίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για γνώση της Ελληνικής , της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσα σε απαιτούμενα από Σχέδια Υπηρεσίας Δημοσίων Θέσεων Επίπεδα (Οπως αυτός διαμορφώθηκε από την Εγκύκλιο της Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας Αρ. 214/15.07.10) Download File
13/07/2010 Εγκύκλιος Επιστολή 13.07.2010: Α.Στοιχεία αναφορικά με την απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα για όλες τις κατηγορίες προσωπικού Β. Μέτρα για μείωση της απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα Download File
08/03/2010 Αρ.1409/8.3.2010: Επισήμανση πλήρους ονόματος του υπογράφοντος δημόσια έγγραφα Download File
03/03/2010 Αρ. 1407/3.3.2010: Τήρηση Φακέλων Αδειών στη Δημόσια Υπηρεσία Download File
04/02/2010 Αρ. 1404/4.2.2010: Τροποποίηση του Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου - Ν.137(1)/2009 Download File
08/01/2010 Εγκύκλιος ΜΕΕ αρ.1/2010: Αναθεώρηση Ωρμισθίων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Download File
04/01/2010 Εγκύκλιος αρ. 1401 ημερ. 4.1.2010: Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού-Τροποποίηση διατάξεων που διέπουν την καταβολή του- Download File
08/12/2009 Αρ. 1398/8.12.2009: Οι περι Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009 Download File
08/12/2009 Αρ. 1399/8.12.2009: Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών ) κανονισμοί του 1995 - 2009 - Υπολογισμός άδειας ασθενείας Δημοσίων Υπαλλήλων. Download File
04/12/2009 Εγκύκλιος Επιστολή 4.12.2009: Αποσπάσεις - Μεταθέσεις υπαλλήλων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκτρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό Download File
28/09/2009 Αρ. 1395/28.9.2009: Απασχόληση Εκτάκτων Υπαλλήλων στη Δημόσια Υπηρεσία. Download File
25/09/2009 Εγκύκλιος Επιστολή 25.9.2009: Απασχόληση Εκτάκτων στη Δημόσια Υπηρεσία Download File
28/08/2009 Αρ.1393/28.8.2009: Διατάξεις Ελέγχου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησής τους από αυτή. Download File
03/08/2009 Αρ. 1391/3.8.2009: Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009(Κ.Δ.Π.271/2009) Download File
03/08/2009 Αρ.1390/3.8.2009: Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας)Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2009(Κ.Δ.Π. 289/2009) Download File
13/07/2009 Αρ. 1388/13.7.2009: Αναθεώρηση επιδόματος εκτός έδρας στην Κύπρο από 01/07/2009. Download File
01/06/2009 Εγκύκλιος ΜΕΕ αρ. 7/2009: Αναθεώρηση Επιδόματος Οδοιπορικών από 01/06/2009. Download File
20/05/2009 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 6/2009: Ετήσια Άδεια απουσίας Download File
23/03/2009 Εγκύκλιος Επιστολή, ημερομ. 23.03.2009- "Σειρά αναγραφής Προϊσταμένων των δαφόρων Υπηρεσιών στις Εγκυκλίους" Download File
01/02/2009 Εγκύκλιος ΜΕΕ αρ. 4/2009: Αναθεώρηση Επιδόματος Οδοιπορικών από 1/2/2009 Download File
12/01/2009 Εγκύκλιος Επιστολή 12.1.2009: Απασχόληση Εκτάκτων Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Download File
01/01/2009 Εγκύκλιος MEE αρ. 2/2009: Αναθεώρηση επιδομάτων συνθηκών εργασίας από 1/1/2009 Download File
23/12/2008 Eγκύκλιος ΜΕΕ αρ. 3/2009: Αναθεώρηση επιδόματος οδοιπορικών από 23.12.08 Download File
27/10/2008 Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 10/2008: Αναθεώρηση Επιδόματος Οδοιπορικών Download File
04/08/2008 Εγκύκλιος ΜΕΕ αρ.9/2008: Αναθεώρηση Οδοιπορικών. Download File
22/06/2008 Αρ. 1366/22.6.2008: Ο περι προστασίας της μητρότητας (τροποποιητικός) Νόμος του 2008 Download File
07/05/2008 Αρ. 1358/7.5.2008: Υπερωριακή απασχόληση και αποζημίωση στον Κρατικό Τομέα Download File
06/02/2008 Eγκύκλιος Μ.Ε.Ε. Αρ.4/2008: Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για τα έτη 2007-2009 Download File
17/01/2008 Αρ. 1353 και ημερ. 17.1.2008 με θέμα: "Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας Download File
14/12/2007 Αρ. 1348/14.12.2007: Δικαίωμα Μεταφοράς Άδειας Ανάπαυσης Εκτάκτων Υπάλληλων Download File
27/11/2007 Αρ.1347/27.11.2007: Υπερωριακή Απασχόληση και Αποζημίωση στον Κρατικό Τομέα Download File
20/09/2007 Εγκύκλιος αρ.1345- ημερ.20.09.2007- Ο περί Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και ορισμένους πρώην Υπαλλήλους του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2007 (Ν.114(ι)/2007) Download File
10/08/2007 Αρ. 1340/10.8.2007: Ο Περί προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 (Ν 109 (Ι)/2007) Download File
26/06/2006 Αρ. 1313/26.6.2006: Ο Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος Του 2006 (Ν.97(Ι)/2006) Download File
04/05/2006 Αρ. 1311/4.5.2006: Διατάξεις που διέπουν την καταβολή επιδόματος εξωτερικού (σημ. ότι το παράρτημα Α της εγκυκλίου που αφορά τα επιδόματα συντήρησης εξωτερικού δεν είναι σε ισχύ. Τα σχετικά επιδόματα αναθεωρούνται κάθε εξάμηνο με νέα εγκύκλιο) Download File
22/12/2005 Εγκύκλιος αρ. 1302- ημερ. 22/12/2005 - Διατάξεις που διέπουν την καταβολή 13ου μισθού και 13ης σύνταξης στους δημόσιους/ κρατικούς υπαλλήλους Download File
05/12/2005 Συμφωνία για τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών σε ουσιώδεις υπηρεσίες στη δημόσια υπηρεσία ημερ. 5.12.2005 Download File
11/08/2005 Εγκύκλιος αρ. 1294 ημερ. 11 Αυγούστου 2005 με τίτλο: Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 2005 Download File
19/07/2005 Αρ.1291/19.7.2005: Ι. Ο Περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 (Ν.69(Ι)/2005)-ΙΙ. Ο Περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 (Ν.68(Ι)/2005) Download File
27/01/2005 Εγκύκλιος Επιστολή 27.1.2005: Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία στο Δημόσιο Τομέα Download File
23/03/2004 Εγκύκλιος αρ. 1261- ημερ. 23/03/2004_ Αναθεώρηση των εξόδων παραστάσεως και της αμοιβής των μελών των Διοκητικών Συμβουλίων Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών. Download File
22/01/2004 Αρ.1255/22.1.2004: Ο Περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003-Δυνατότητα διορισμού Πολιτών Κρατών - Μελών της Ε.Ε. στη Δημόσια Υπηρεσία Download File
03/12/2003 Αρ.1251/3.12.2003: Εφαρμογή για μόνιμους και έκτακτους Δημόσιου Υπαλλήλους των διατάξεων του περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμου του 2002 (Ν.63 (Ι) 2002 Download File
08/09/2003 Αρ.1248/8.9.2003: Αποδοχή δώρων από Δημόσιο Υπάλληλο Download File
02/09/2002 Αρ.1224/2.9.2002: Διατάξεις που διέπουν τους όρους καταβολής των επιδομάτων "παραστάσεως" και "φιλοξενίας" του "ειδικού κατ’αποκοπή επιδόματος οδοιπορικών" και του "κατ΄αποκοπή επιδόματος τηλεφώνου" Download File
06/12/2001 Αρ. 1213/6.12.2001: Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού για Εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό με έξοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Download File
20/03/2001 Αρ.1205/20.3.2001: Διατάξεις για παραχώρηση Άδειας απουσίας χωρίς απολαβές είτε για λόγους Δημοσίου συμφέροντος είτε όχι Download File
23/11/1999 Αρ.1173/23.11.1999: Διατάξεις ελέγχου του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησης τους από αυτή Download File
25/10/1998 Αρ.1151/25.10.1998: Συνεισφορά για σκοπούς Σύνταξης των υπαλήλων που απουσιάζουν σπό την Υπηρεσία για λόγους Δημόσιου Συμφέροντος Download File
06/02/1998 Αρ.1137/6.2.1998: Ο Περί Συντάξεων Νόμος του 1997 (ΝΟΜΟΣ 97(Ι)/97 (όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3(Ι) ΤΟΥ 1998) Νόμος που ενοποιεί και τροποποιεί τον περί Συντάξεων Νόμο (ΚΕΦ.113 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 1969-1996), τον περι Συντάξεων Καθηγητών Νόμο (ΝΟΜΟΙ 1967-1996) και τον περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμο (ΚΕΦ.166-ΜΕΡΗ V, VA & VB-NOMOI 1959-1996 Download File
28/03/1997 Αρ.1123/28.3.1997: Προαφυπηρετική Άδεια Δημοσίων Υπαλλήλων Download File
22/05/1996 Αρ.1107/22.5.1996: Αιτήματα Υπαλλήλων για αναγνώριση προϋπηρεσίας για σκοπούς Σύνταξης Download File
08/12/1993 Αρ.1030/8.12.1993: Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός της Λειτουργίας της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (Μ.Ε.Π.) Download File
10/11/1992 Αρ. 998/10.11.1992: Διατάξεις ελέγχου του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησης τους από αυτή Download File
04/08/1992 Αρ. 994/4.8.1992: Επιδόματα για αναπληρωτικούς διορισμούς και ειδικά επιδόματα ευθύνης Download File
16/04/1992 Εγκύκλιος Επιστολή 16.4.1992: Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού Διοικητικών Συμβούλων και Διευθυντών Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών Download File
03/02/1992 Αρ.978/3.2.1992: Παραχώρηση Οικονομικής Βοήθειας σε Υποτρόφους: "Κανονισμοί που διέπουν την παραχώρηση Οικονομικής Βοήθειας σε Υποτρόφους" Download File
11/03/1991 Αρ. 950/11.3.1991: Υπερωριακή απασχόληση και αποζημίωση κρατικών υπαλλήλων Download File
08/01/1991 Αρ.945/8.1.1991-Αρ.953/26.3.1991-Αρ.1018/12.5.1993 και Αρ. 1175/13.12.1999: Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 1990 εως 1999 Download File
02/01/1991 Αρ.943/2.1.1991: Οι περι Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας Κανονισμοί) Εισαγωγή πενθήμερης εβδομάδας εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία Download File
27/11/1989 Αρ.905/27.11.1989: Διευκολύνσεις προς τους αντιπροσώπους και τα συνδικαλιστικά στελέχη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ Download File