logo

Με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε το 2020 στη δημιουργία ενός έκτακτου και προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση, με την επωνυμία Επόμενη Γενιά ΕΕ (Next Generation EU) και συνολικό προϋπολογισμό ύψους €750 δις, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027. Τον πυρήνα του πιο πάνω μέσου, αποτελεί ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με €672,5 δις σε διαθέσιμα δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ώστε να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες περισσότερο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες σε μελλοντικές προκλήσεις αλλά και στις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Προϋπόθεση για πρόσβαση και αξιοποίηση των χρηματοδοτικών κεφαλαίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τα κράτη- μέλη, αποτέλεσε η ετοιμασία ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων. Σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό της ΕΕ, τα Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) πρέπει να περιλαμβάνουν μια συνεκτική δέσμη κοστολογημένων μεταρρυθμίσεων και δημόσιων επενδύσεων με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2026 που να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ. Στην Κύπρο αναλογεί από τον πιο πάνω μηχανισμό χορηγία ύψους €0,968 δις καθώς και δυνατότητα πρόσθετου δανεισμού μέχρι και €1,5 δις, σε σταθερές τιμές του 2018. Περισσότερες πληροφορίες για το ΣΑΑ μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα εδώ.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) προωθεί τρεις (3) Μεταρρυθμίσεις (Reforms) που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας κάτω από τον Άξονα Πολιτικής (Component) 3.4 «Εκσυγχρονισμός δημόσιας υπηρεσίας και τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταρρύθμιση δικαστικού συστήματος και καταπολέμηση της διαφθοράς».

Οι τρεις (3) Μεταρρυθμίσεις τις οποίες προωθεί το ΤΔΔΠ είναι οι εξής:


    1. Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και βελτίωση των διαδικασιών και της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης για καλύτερη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής

    2. Ρύθμιση ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα

    3. Εισαγωγή νέου πλαισίου για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία και νέων κανονισμών για την αξιολόγηση των επιδόσεων των εργαζομένων


Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις προτεινόμενες Μεταρρυθμίσεις και Επενδύσεις του Άξονα Πολιτικής 3.4 του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, κάντε κλικ εδώ. Για το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, κάντε κλικ εδώ.