Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Αρχείο Αρχείο

  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δημοσιεύει κενές θέσεις που προκηρύσσουν, κατά καιρούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και οι Οργανισμοί που είναι συνδεδεμένοι με την ΕΕ.

  Η ιστοσελίδα του κάθε οργανισμού, οι λεπτομέρειες που αφορούν στα απαιτούμενα προσόντα και στα καθήκοντα της κάθε θέσης που δημοσιεύεται, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνονται στην κάθε ανακοίνωση ξεχωριστά.

 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA POLICY & CONVERGENCE OFFICER Ref: ESMA/2020/VAC07/FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/06/2020)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA · SENIOR POLICY OFFICER (INVESTMENT MANAGEMENT PROFILE) Ref: ESMA/2020/VAC02/AD7 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/06/2020)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA HEAD OF FINANCE & PROCUREMENT UNIT Ref: ESMA/2020/VAC09/AD9 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/06/2020)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- – Administrative Assistant (FGIII)- Ref.: EASO/2020/CA/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Μαΐου, 2020 @ 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Human Resources and Security Unit (AD 10) Ref.: EASO/2020/TA/008 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Μαΐου, 2020 @ 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) 2020-03
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) 2020-08
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The European Chemicals Agency- ECHA
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- Judicial Cooperation Officer (AD5)-Reference: 20/EJ/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/04/2020, ώρα 24:00 CET)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων GSA (The European GNSS Supervisory Authority) · GSA/TR/EGNOS/2020 - EGNOS Services Department Traineeship - · GSA/TR/GALILEO/2020 - Galileo Services Department Traineeship - · GSA/TR/MKD/2020 -Market Development Department Traineeship Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 30/06/2020 ώρα 12:00.
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Senior Cooperation Officer (International and Institutional Affairs Profile) (AD7) Reference: ESMA/2020/VAC06/AD7 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/04/2020)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων GSA (The European GNSS Supervisory Authority) · GSA/2020/AD/005 - GSMC Operations Analyst (Temporary Agent - AD5) · GSA/2020/AD/006 - GSMC Engineering Officer (Temporary Agent - AD5) · GSA/2020/AD/007 - Human Resources Officer (Temporary Agent - AD5) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02/04/2020 ώρα 12:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων GSA (The European GNSS Supervisory Authority) · GSA/TR/COM/2019-2020 - Traineeship in Communications · GSA/TR/HR/2019-2020 - Human Resources Department Traineeship · GSA/TR/FIN/2019-2020 - Finance Department Traineeship (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 30/06/2020 ώρα 12:00).

 • Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

  Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

  Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

  Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  Ενημέρωσέ με

  Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/06/2020 11:13:15 PM
   

  © 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού