Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Αρχείο Αρχείο

  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δημοσιεύει κενές θέσεις που προκηρύσσουν, κατά καιρούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και οι Οργανισμοί που είναι συνδεδεμένοι με την ΕΕ.

  Η ιστοσελίδα του κάθε οργανισμού, οι λεπτομέρειες που αφορούν στα απαιτούμενα προσόντα και στα καθήκοντα της κάθε θέσης που δημοσιεύεται, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνονται στην κάθε ανακοίνωση ξεχωριστά.

 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications Advisor and Assistant to the Director (Contract Agent - FGIV) Reference: BEREC/2021/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/04/2021, ώρα 11:00 CET)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation)- Strategic Development Officer (AD 7) Reference: ETF/REC/21/01 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 29/04/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA SENIOR SUPERVISION OFFICER Temporary Agent (AD7) REF.: ESMA/2021/VAC04/AD7 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/05/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EUROJUST Business Analyst Reference: 21/EJ/02 Deadline for applications: 28/04/2021 Reporting and Support Officer Reference: 21/EJ/03 Deadline for applications: 28/04/2021
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)-Temporary Agent (M/F) Chair of the Member State Committee, AD 10 Ref.: ECHA/TA/2021/003 (External call) and Ref.: ECHA/IAJM/2021/003 (Inter-Agency Job Market, grades bracket AD 9 – AD 11) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/04/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Administrative Assistant GEN/TS/HR/PROC/FIN (AST 3) - Ref.: EASO/2021/TA/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 η Απριλίου, 2021 @ 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- European Agency for Safety and Health at Work Legal & Internal Control Officer (CA FG IV) at Resource and Service Centre, (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 25/04/2021 ώρα 23:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA SENIOR POLICY OFFICER (SUSTAINABLE FINANCE PROFILE) REF.: ESMA/2021/VAC01/AD7 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/04/2021
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Senior Information and Analysis Officer (AD 7) – Ref.: EASO/2021/TA/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16 η Απριλίου, 2021 @ 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Research Assistant - Operational Analysis / Strategic Analysis and Research (AST 4) Ref.: EASO/2021/ TA/003 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12 η Απριλίου, 2021 @ 13:00
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Maritime Safety Agency (EMSA) Software Engineer for Integrated Services for Frontex Ref: EMSA/CA/2020/26 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/04/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA SENIOR SUPERVISION OFFICER (IT PROFILE) REF.: ESMA/2021/VAC02/AD7 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/03/2021)

 • CyprusFlightPass

  CyprusFlightPass

   Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

  Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

  Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

  Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  Ενημέρωσέ με

  Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Τελευταία Ενημέρωση στις: 09/04/2021 03:04:54 PM
   

  © 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού