Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Αρχείο Αρχείο

  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δημοσιεύει κενές θέσεις που προκηρύσσουν, κατά καιρούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και οι Οργανισμοί που είναι συνδεδεμένοι με την ΕΕ.

  Η ιστοσελίδα του κάθε οργανισμού, οι λεπτομέρειες που αφορούν στα απαιτούμενα προσόντα και στα καθήκοντα της κάθε θέσης που δημοσιεύεται, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνονται στην κάθε ανακοίνωση ξεχωριστά.

 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications Local Security Officer (Temporary Agent - grade AD5) Reference: BEREC/2020/04 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/02/2021, ώρα 11:00 CET)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems- Finance and Budget Officer- eu-LISA/20/TA/AD5/22.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/01/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- Reporting and Support Assistant-Reference: 20/EJ/18 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/01/2021, ώρα 24:00 CET)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Liaison Officer Ref. No: eu-LISA/20/CA/FGIV/12.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/12/2020
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Technology Officer – 2nd Level Support-Ref. No: eu-LISA/20/CA/FGIV/15.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/01/2021
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST Head of Unit - Information Management Reference: 20/EJ/13 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/12/2020, ώρα 24:00 CET)

 • CyprusFlightPass

  CyprusFlightPass

   Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

  Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

  Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

  Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  Ενημέρωσέ με

  Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Τελευταία Ενημέρωση στις: 26/01/2021 05:08:57 PM
   

  © 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού