ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων με απόσπαση Κρατικών Υπαλλήλων

 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency) -Cybersecurity Officer CA FGIV) – Two positions -Ref. ENISA- CA-FGIV-2021-04 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/08/2021 16h00 ώρα Ελλάδος)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων- Ίδρυμα ENISA- European Network and Information Security Agency Ref. ENISA-SNE-2020-13 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2021.
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσης με Απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα- Εuropean Defence Agency (EDA) - Project Officer Medical- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/08/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων- Εuropean Defence Agency (EDA) ·Project Officer Cyber Defence Technology - SNE, AD10/AD11 ·Project Officer Logistics - SNE- AD10/AD11 ·Project Officer Defence Test and Evaluation - SNE, AD10/AD11 ·Project Officer SESAR Development and Deployment - SNE, AD10/AD11 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/09/2021
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 24 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων -EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - European Maritime Safety Agency (EMSA)- Project Officer for Sustainability Ref: EMSA/SNE/2021/06 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/08/2021 (17h0 ώρα Λισαβώνας))
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςSecondment of a national expert on digital communication/web to the General Secretariat of the Council in COMM.1.C: Digital Communication Ref.: SNE/3/2021 (369561) (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 30/06/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - European Maritime Safety Agency (EMSA) - Maritime Support Services Duty Officer - Ref: EMSA/SNE/2021/04 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/06/2021 (17h0 ώρα Λισαβώνας) -National Experts in Professional Training Autumn 2021- Ref: EMSA/SNE/2021/02 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/07/2021 (17h0 ώρα Λισαβώνας)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 40 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων- Ίδρυμα ENISA- European Network and Information Security Agency - Seconded National Experts (SNEs) Operational Cooperation (3 positions) is currently open for applications. Ref. ENISA-SNE-2020-13 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2021.
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) για την Αντιπροσωπεία στη Νιγηρία. (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Ιουνίου, 2021 (12.00 ώρα Βρυξελλών)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) για την Αντιπροσωπεία στο Λίβανο-SNE post No 278697 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Μαΐου, 2021 (12.00 ώρα Βρυξελλών))
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακύρωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα με αναφορά FISMA-D-2 και προθεσμία υποβολής αιτήσεων 26/04/2021, η οποία περιλαμβάνεται στις 26 θέσεις που δημοσιεύτηκαν στις 26 Μαρτίου, 2021.
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer Visits and Inspections- Ref: EMSA/SNE/2021/01 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/03/2021 (17h0 ώρα Λισαβώνας))

 • © 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού