ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- Head of Sector - Digital Infrastructure Reference: 21/EJ/06 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/09/2021, ώρα 24:00 CET)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Internal Auditor- Management team TA/AD8 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/08/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Legal Officer – Ref. No: eu-LISA/21/CA/fgiv/4.1/7.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/08/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Directorate Assistant/ - EDA all Directorates CA/ FGIII EDA /(all Directorates) /CA /FGIII (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/08/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Director Capability, Armament and Planning (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/09/2021)
 • Ανακοίνωση έναρξης προγραμμάτων πρακτικής άσκησης - European Securities and Markets Authority (ESMA) – Traineeship call (financial markets profile)) Ref: ESMA/2021/VAC1/TRP _ Traineeship call (legal profile) Ref: ESMA/2021/VAC2/TRP _ Traineeship call (transversal profile) Ref: ESMA/2021/VAC3/TRP Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων θα είναι η 31/12/2021
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EBA (European Banking Authority) ICC DF TA 10/2021 - Head of Unit - Digital Finance – Deadline 09/08/2021 at 12:00 NOON PARIS TIME
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Regulatory Assistant, AST 2 Temporary Agent (M/F) Ref.: ECHA/TA/2021/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/08/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Scientific Officer, CA IV, Contract Agent (M/F) Ref.: ECHA/CA/IV/2021/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/08/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- -Financial Assistant, AST 2, Temporary Agent -M/F Ref.: ECHA/TA/2021/006 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/08/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- - Business Analyst, AD 5-Temporary Agent -M/F Ref.: ECHA/TA/2021/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/08/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Legal Officer- Ref. No: eu-LISA/21/CA/FGIV/4.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/08/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) ICT Security Expert - SRB/AD/2021/006 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 19-07-2021 12:00 (μεσημέρι) ώρα Bρυξελλων)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Senior Capability Building Officer- Research &Development- eu-LISA/21/TA/AD7/6.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/06/2021)
 • Προκήρυξη κενών θέσεων εργασίας - EASA (European Aviation Safety Agency)-The Junior Qualification Programme
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)- ICT XBRL Expert - SRB/AD/2021/005 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 28-06-2021 12:00 (μεσημέρι) ώρα Bρυξελλων)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων GSA (The European GNSS Supervisory Authority) .GSA/2021/AD/007 - Head of Project Control Department (TA AD9) - Deadline 3/05/2021 ·GSA/2021/AD/006 - Security Risk Engineer (TA AD7) - Deadline 13/05/2021 ·GSA/2021/AD/005 - Cost Engineering Officer (TA AD5) - Deadline 13/05/2021 ·GSA/2021/SNE/001 - Call For Seconded National Expert for the function of Special Body On Flight Keys (SB-FK) Coordinator - Deadline 31/08/2021
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)-Temporary Agent (M/F) Chair of the Member State Committee, AD 10 Ref.: ECHA/TA/2021/003 (External call) and Ref.: ECHA/IAJM/2021/003 (Inter-Agency Job Market, grades bracket AD 9 – AD 11) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/04/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Administrative Assistant GEN/TS/HR/PROC/FIN (AST 3) - Ref.: EASO/2021/TA/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 η Απριλίου, 2021 @ 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Maritime Safety Agency (EMSA) Software Engineer for Integrated Services for Frontex Ref: EMSA/CA/2020/26 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/04/2021)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA SENIOR SUPERVISION OFFICER (IT PROFILE) REF.: ESMA/2021/VAC02/AD7 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/03/2021)

 • © 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού