ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Independent Member of the CCP Supervisory Committee and Director for CCPs - AD15-Reference: ESMA/2019/VAC19/AD15 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/01/2020)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Chair of the CCP Supervisory Committee and Director for CCPs - AD16 Reference: ESMA/2019/VAC18/AD16 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/01/2020)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) FINANCE AND PROCUREMENT TEAM LEADER - Grade: AD8 Ref.: SRB/AST/2019/008 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 06-01-2020 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλων)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Scientific Officer – Ecotoxicology- Contract Agent FG IV (M/F) Ref.: ECHA/CA/IV/2019/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/12/2019)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA- ICT Officer (FGIV)-Reference: ESMA/2019/VAC26/FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/12/2019)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) CONTRACT AND PROJECT MANAGEMENT ASSISTANT Grade: AST4 Ref.: SRB/AST/2019/002 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 03-12-2019 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλων)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Senior Operations Officer – Resettlement and Complementary Pathways/ - Third Country Support (AD 7) Ref: EASO/2019/TA/027 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07 Δεκεμβρίου, 2019 @ 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Financial Verifying Agent - AST 3 – EASO/2019/TA/021 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Νοεμβρίου, 2019 @ 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων- Εuropean Defence Agency (EDA) i) Project Officer Maritime Programmes , CAP - AD11 ii) Proj ect off icer GOVSATCOM CAP - AD11 iii) Project Officer Medical- CAP - AD11 iV Project Officer Space- CAP - AD11 iv) Project Officer Air Capabilities- CAP - AD11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20/01/2020)
 • Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 09/12/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) -Webmaster (FG III) - Ref: EASO/2019/ CA/010 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25 November 2019 @ 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Procurement Assistant (AST 3)-Ref: EASO/2019/TA/022 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου, 2019 ώρα 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) - Human Resources Officer- Temporary Agent (M/F)- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/09/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) - Head of Department for Skills and Labour Market-Ref: Cedefop/2019/03/AD (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET+1)).
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- European Agency for Safety and Health at Work - Quality Human Resources Officer (CA FG III). Ref: EUOSHA/AD/19/03 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/08/2019 ώρα 23:00)
 • Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 26/08/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems Human Resources Officer - Ref: eu-LISA/19/TA/AD5/7.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/08/2019) Information Technology Officer - Architecture - Ref: eu-LISA/19/CA/FGIV/6.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/07/2019

 • © 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού