ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) ICT Development Expert Grade: AD6- Ref.: SRB/AD/2019/005 Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09-09-2019 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών.
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems Ι) Head of Security Unit - Ref: eu-LISA/19/TA/AD9/13.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09/09/2019 ΙΙ) Senior Planning Officer – Corporate Governance - Ref: eu-LISA/19/TA/AD7/14.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/09/2019 ΙΙΙ) Finance and Budget Assistant - Ref: eu-LISA/19/CA/FGIII/15.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/09/2019
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- Ίδρυμα Frontex- Heads of Sector(s) (2 posts) in Training Unit- Ref: RCT-2019-00051. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 12/09/2019
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Information Technology Assistant – 1st level support Ref: eu-LISA/19/CA/FGIII/16.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2019)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) - Human Resources Officer- Temporary Agent (M/F)- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/09/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Operations Officer – External Dimension (FG IV) – Ref: EASO/2019/CA/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Σεπτεμβρίου, 2019 ώρα 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency)-Ηuman Resources Assistant (CA/FGIII) Ref. ENISA-CA-FGIII-2019-14 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/08/2019 16h00 ώρα Ελλάδος)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Information Technology Officer - Network Administrator, System Administrator Ref: eu-LISA/19/TA/AD5/12.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02/09/2019)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) - Head of Department for Skills and Labour Market-Ref: Cedefop/2019/03/AD (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET+1)).
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) Administrative Assistant (AST 3)- Ref: EASO/2019/TA/015 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Αυγούστου, 2019 ώρα 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) - Head of Finance and Procurement Unit (AD 10) - Ref: EASO/2019/TA/016 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Σεπτεμβρίου, 2019 ώρα 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) -Temporary Agent (M/F) Scientific Officer – New Approach Methods-Ref.: ECHA/ TA/2019/009 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/08/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST Procurement Officer (AD5) Reference: 19/EJ/04- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2019, ώρα 24:00 CET)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems Ι) Data Protection Assistant - Ref: eu-LISA/19/CA/FGIII/9.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/08/2019 ΙΙ) Senior Capability Building Officer - Ref: eu-LISA/19/TA/AD7/10.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:16/09/2019 ΙΙΙ) Procurement Officer - Ref: eu-LISA/19/TA/AD5/11.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/09/2019
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- European Agency for Safety and Health at Work - Quality Human Resources Officer (CA FG III). Ref: EUOSHA/AD/19/03 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/08/2019 ώρα 23:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking - Scientific Operations Coordinator Temporary Agent (M/F)/Grade: AD 8 Ref.: IMI2/2019/TA/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Σεπτεμβρίου, 2019 ώρα 23:59)
 • Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 26/08/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems Human Resources Officer - Ref: eu-LISA/19/TA/AD5/7.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/08/2019) Information Technology Officer - Architecture - Ref: eu-LISA/19/CA/FGIV/6.1 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/07/2019
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) On-site Inspection Team Leader Grade: AD8- Ref.: SRB/AD/2019/004 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09-09-2019 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA) Temporary Agent (M/F) - Grade: AD 10 Head of Unit - Information Systems and Data Management Ref.: ECHA/ TA/2019/008 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 16/09/2019, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Senior Liaison Officer Ref: -LISA/19/TA/ AD7/8.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/08/2019)
 • Προγράμματα πρακτικής άσκησης - BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications

 • © 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού