ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

  • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Facility Management Sector (AD 8) – Ref.: EASO/2020/TA/013 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Ιουλίου, 2020 @ 13:00)
  • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) 2020-03
  • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) 2020-08
  • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems
  • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The European Chemicals Agency- ECHA

  • © 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
    Υπουργείο Οικονομικών,
    Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού