Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

'Εργα / Μέτρα / Δράσεις Εκσυγχρονισμού


Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα που αφορούν τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας σε οριζόντια θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας υπηρεσίας, αλλά και των μεταρρυθμιστικών δράσεων που προωθούνται στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης με βάση το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, διεξήχθησαν μελέτες από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, σε συνεργασία με το ΤΔΔΠ και την Προεδρία της Δημοκρατίας (Υφυπουργό παρά τω Προέδρω ως αρμόδιου για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας).Τα θέματα αυτά σχετίζονται με την υιοθέτηση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης , τους τρόπους ανέλιξης και την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, του συστήματος αμοιβών, καθώς και την ενίσχυση της αμεροληψίας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.Στρατηγικό Σχέδιο ΤΔΔΠ 2018-2020 (μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, σελ. 38-44)

 • CyprusFlightPass

  CyprusFlightPass

   Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

  Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

  Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

  Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  Ενημέρωσέ με

  Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Τελευταία Ενημέρωση στις: 21/01/2022 02:54:09 PM
   

  © 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού