Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας ΤόποΚενές Θέσεις Εργασίας για Κύπριους στο Εξωτερικό

Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- European Union Agency for the space Programme (EUSPA -EUSPA/2021/AD/035 – Security Engineer (TA AD6) Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/12/2021
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων- European Union Agency for the space Programme (EUSPA -EUSPA/2021/AD/036 – Information Assurance Officer (TA AD7) - EUSPA/2021/AST/001 – ICT DevOps Specialist (TA AST4) Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 06/01/2022
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST Project Management Officer-Reference: 21/EJ/11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/01/2022, ώρα 24:00 CET)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Head of Unit Cooperation Planning CAP TA AD12 - Project Officer Naval Systems Technologies RTI TA AD10 - Project Officer Ammunition Technology RTI TA AD10 - Project Officer UAS Programmes ISE TA AD10 - ICT Solutions Architect CSD TA AD8 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Δεκεμβρίου, 2021)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Legal Officer-Data Protection- Reference: 21/EJ/10 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/12/2021, ώρα 24:00 CET)

...περισσότερα
CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 08/12/2021 10:33:14 AM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού