Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

03/07/2009 - Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μεσών) Κανονισμοί του 2009 Κ.Δ.Π. 249/2009Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 249_2009.pdf