Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Στρατηγικό Σχέδιο Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας 2024-2026


02_Στρατηγικό Σχέδιο ΓΛτΔ_2024-2026.pdf 19.02_Στρατηγικό Σχέδιο ΓΛτΔ_2024-2026.pdf