Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


- 02/10/2023 Αναβάθμιση μηνιαίας πληροφόρησης για την υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού
 
- 29/09/2023 Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία στελέχωσης όλων των Υπουργείων και Υφυπουργείων της Κυβέρνησης με Επαγγελματίες Λογιστές
 
- 25/09/2023 Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και Βουλής των Αντιπροσώπων
 
- 19/09/2023 Συνεργασία Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας με τη Γενική Διεύθυνση του Θησαυροφυλακίου του Υπουργείου Οικονομικών της Ολλανδίας 
 
- 18/09/2023 Ανακοίνωση: Αυτόματη μεταφορά των στοιχείων που αφορούν τις ετήσιες συντάξεις των Κρατικών Αξιωματούχων / Υπαλλήλων στις προσωπικές φορολογικές δηλώσεις τους για το έτος 2022
 
- 15/09/2023 Δελτίο τύπου για τις στρατηγικές Δημόσιες Συμβάσεις (Πράσινες, Καινοτόμες και Κοινωνικά Υπεύθυνες)
 
- 08/09/2023 Ανακοίνωση: Έγκαιρη ανταπόκριση στα ερωτήματα των Συνταξιούχων Κρατικών Αξιωματούχων / Υπαλλήλων από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 26/08/2023 Σε εισαγωγή νέων δράσεων στοχεύει η Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου
 
- 24/08/2023 Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας – Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών μέχρι 31 Ιουλίου 2023
 
- 18/08/2023 Ανακοίνωση: Αυτόματη μεταφορά των στοιχείων που αφορούν τις ετήσιες συντάξεις των Κρατικών Αξιωματούχων / Υπαλλήλων στις προσωπικές φορολογικές δηλώσεις τους για το έτος 2022
 Αρχείο Ανακοινώσεων