Γενικό Λογιστήριο | Έντυπα Γ.Λ.

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

]
A/A AΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1045 Γ.Λ. 44 Ν ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ 01/01/2024 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
951 Γ.Λ. 44 Δ ΕΝΤΥΠΟ ΓΛ44 Δ - ΑΝΕΛΙΞΗ Α2 Α5 Α7(ii) ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1043.0 Γ.Λ. 44 ΙΖ 1/1/2024 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΠΟ 1/1/2024 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3672 Γ.Λ. 307 Γ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
206 Γ.Λ. 7 Γ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1045.1 Γ.Λ. 44 Ν ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ 01/06/2023 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1043.1 Γ.Λ. 44 ΙΖ 1/6/2023 – 31/12/2023 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΠΟ 1/6/2023 – 31/12/2023 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1442 Γ.Λ. 65Ζ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ή ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ Ν.210(Ι)2022 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
841 Γ.Λ. 40Α ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΝΟΜΟΣ Ν.210(Ι)2022 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
1441 Γ.Λ. 65ΣΤ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΜΟΣ Ν.210(Ι)2022 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3551 Γ.Λ. 292 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1043.2 Γ.Λ. 44 ΙΖ 1/1/2023 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΠΟ 1/1/2023 - 31/5/2023 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1043.3 Γ.Λ. 44 ΙΖ 1/1/2022 - 31/12/2022 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΠΟ 1/1/2022-31/12/2022 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2862 Γ.Λ. 218 ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2861 Γ.Λ. 217 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2765 Γ.Λ. 202 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2551 Γ.Λ. 187 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΠΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2553 Γ.Λ. 189 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2554 Γ.Λ. 190 ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1435 Γ.Λ. 65 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1043.4 Γ.Λ. 44 ΙΖ 1/1/2020-31/12/2021 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΠΟ 1/1/2020 μέχρι 31/12/2021 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1439 Γ.Λ. 65 Δ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1440 Γ.Λ. 65 Ε Αίτηση για χορήγηση σύνταξης σε σύζυγο και εξαρτώμενα τέκνα απολυθέντος κρατικού υπαλληλου ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1720 Γ.Λ. 85 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
1420 Γ.Λ. 63 Δ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
191 Γ.Λ. 7 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2555 Γ.Λ. 191 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3671 Γ.Λ. 307Β ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2510 Γ.Λ. 182 ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2... ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1680 Γ.Λ. 80 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3020 Γ.Λ. 239 Γ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ €10 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
420 Γ.Λ. 16 Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
660 Γ.Λ. 27 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3590 Γ.Λ. 293 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1490 Γ.Λ. 70 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
940 Γ.Λ. 44 Γ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3043 Γ.Λ. 240 Γ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ €2,00 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
370 Γ.Λ. 14 Γ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3600 Γ.Λ. 294 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
970 Γ.Λ. 44 ΣΤ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ/ ΠΟΙΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΟ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
190 Γ.Λ. 7 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3240 Γ.Λ. 269 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1760 Γ.Λ. 90 Γ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1510 Γ.Λ. 70 Γ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3420 Γ.Λ. 280 Α ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ/ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΡΥΡΥΝΣΗΣ, ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1710 Γ.Λ. 83 ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1390 Γ.Λ. 62 Β ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ/ ΒΟΗΘΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
641 Γ.Λ. 25 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ - αγγλικά ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2780 Γ.Λ. 207 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2770 Γ.Λ. 205 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2350 Γ.Λ. 160 Α ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1230 Γ.Λ. 53 Α3 ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1080 Γ.Λ. 48 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1990 Γ.Λ. 107 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2370 Γ.Λ. 161 Β ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2010 Γ.Λ. 107 Γ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ (ΜΕ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ) ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2310 Γ.Λ. 156 ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1043.8 Γ.Λ. 44 ΙΖ μέχρι 28/2/2017 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ μέχρι 28/2/2017 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
430 Γ.Λ. 16 Β ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
1870 Γ.Λ. 98 Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
290 Γ.Λ. 10 ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1530 Γ.Λ. 70 Ε ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
560 Γ.Λ. 21 A ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2180 Γ.Λ. 140 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2320 Γ.Λ. 157 ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
500 Γ.Λ. 19 Γ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤ ΩΚΠ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2210 Γ.Λ. 144 Α ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3670 Γ.Λ. 307A ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1980 Γ.Λ. 107 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ/ ΚΑΛΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2140 Γ.Λ. 132 ΜΗΤΡΩΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1810 Γ.Λ. 97 ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΩΝ 100 ΚΑΙ 200 ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3530 Γ.Λ. 290 Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΣΚΥΛΟΙ) ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2300 Γ.Λ. 152 Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2530 Γ.Λ. 183 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
685 Γ.Λ. 30 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
2030 Γ.Λ. 110 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3250 Γ.Λ. 270 Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2020 Γ.Λ. 108 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3150 Γ.Λ. 257 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1044.1 Γ.Λ. 44 Λ - ΤΥΠΟΣ "Β" ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΕΝΤΥΠΟ 13ΟΥ ΜΙΣΘΟΥ - ΤΥΠΟΣ "Β" ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3060 Γ.Λ. 242 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ. ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
230 Γ.Λ. 8 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
950 Γ.Λ. 44 Δ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1437 Γ.Λ. 65 Β ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2600 Γ.Λ. 193 ΑΔΕΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
390 Γ.Λ. 15 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΙΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2390 Γ.Λ. 163 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
840 Γ.Λ. 40 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1940 Γ.Λ. 105 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2610 Γ.Λ. 193 Α ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1055 Γ.Λ. 46 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
3340 Γ.Λ. 276 Α ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
3044 Γ.Λ. 240 Δ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ €5,00 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
285 Γ.Λ. 9 ΣΤ ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1770 Γ.Λ. 91 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3390 Γ.Λ. 278 Γ ΑΔΕΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3520 Γ.Λ. 290 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΣΚΥΛΟΙ) ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
770 Γ.Λ. 36 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1040 Γ.Λ. 44 ΙΓ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1480 Γ.Λ. 70 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
600 Γ.Λ. 23 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2100 Γ.Λ. 123 ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3490 Γ.Λ. 288 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2860 Γ.Λ. 216 ΕΞΩΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ/ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
460 Γ.Λ. 18 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - FIMAS ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1030 Γ.Λ. 44 ΙΒ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3620 Γ.Λ. 301 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ) ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2651 Γ.Λ. 199 B ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩ ΜΕΣΩ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3550 Γ.Λ. 291 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ) ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2960 Γ.Λ. 238 Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3669 Γ.Λ. 306 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2970 Γ.Λ. 238 Β ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
380 Γ.Λ. 14 Δ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
330 Γ.Λ. 13 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1560 Γ.Λ. 74 ALIEN REGISTRATION CERTIFICATE ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3612 Γ.Λ. 296 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμοι του 2002-2012
890 Γ.Λ. 43 Β.Ε ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΕΚΤΑΚΤΟΙ - ΡΟΖ ΧΑΡΤΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1020 Γ.Λ. 44 ΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΥ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2221 Γ.Λ. 144 Β ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ - ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1370 Γ.Λ. 62 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
680 Γ.Λ. 28 ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ/Η ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2620 Γ.Λ. 194 ΑΔΕΙΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3621 Γ.Λ. 301 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ) ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2540 Γ.Λ. 185 ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2145 Γ.Λ. 133 ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3090 Γ.Λ. 249 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2520 Γ.Λ. 182 Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1460 Γ.Λ. 68 CERTIFICATION FOR PENSIONERS WHO RESIDE ABROAD ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1461 Γ.Λ. 68 A ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1043.7 Γ.Λ. 44 ΙΖ 1/3/2017-31/12/2017 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ από 1/3/2017-31/12/2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗ ΕΓΚ. 1549 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3594 Γ.Λ. 293 ΣΤ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1890 Γ.Λ. 100 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1270 Γ.Λ. 54 Β ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3330 Γ.Λ. 276 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1043.6 Γ.Λ. 44 ΙΖ 1/1/2018 - 31/12/2018 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ από 1/1/2018-31/12/2018 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2781 Γ.Λ. 207Α ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3622 Γ.Λ. 301 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1762 Γ.Λ. 90 Ε ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ €2 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1400 Γ.Λ. 62 Γ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1260 Γ.Λ. 54 Α ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3430 Γ.Λ. 280 Β ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ/ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΡΥΡΥΝΣΗΣ, ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2330 Γ.Λ. 158 ΜΗΤΡΩΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕΙΡΑΣ Γ.Λ. ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3615 Γ.Λ. 298 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οι περί ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμοι του 2002-2013
81 Γ.Λ. 2 ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1050 Γ.Λ. 45 ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1438 Γ.Λ. 65 Γ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1044.2 Γ.Λ. 44 Λ - ΤΥΠΟΣ "Γ" ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΕΝΤΥΠΟ 13ΟΥ ΜΙΣΘΟΥ - ΤΥΠΟΣ "Γ" ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2130 Γ.Λ. 130 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1220 Γ.Λ. 53 Α2 ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2270 Γ.Λ. 148 Α ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3000 Γ.Λ. 239 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ €3 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1330 Γ.Λ. 58 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2340 Γ.Λ. 159 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
250 Γ.Λ. 9 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2480 Γ.Λ. 178 ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1570 Γ.Λ. 74 Α ALIEN REGISTRATION CERTIFICATE/ DUPLICATE ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2556 Γ.Λ. 192 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3630 Γ.Λ. 302 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
640 Γ.Λ. 25 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3592 Γ.Λ. 293 Δ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1550 Γ.Λ. 72 Α ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΟΛΛΩΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1000 Γ.Λ. 44 Θ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ /ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1830 Γ.Λ. 97 Β ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1740 Γ.Λ. 90 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
201 Γ.Λ. 7 Α ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2470 Γ.Λ. 175 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1044.3 Γ.Λ. 44 Λ - ΤΥΠΟΣ "Δ" ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΕΝΤΥΠΟ 13ΟΥ ΜΙΣΘΟΥ - ΤΥΠΟΣ "Δ" ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3360 Γ.Λ. 278 ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ "ΚΑΖΑΝΤΙ" ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
480 Γ.Λ. 19 A ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ - ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1970 Γ.Λ. 106 ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2000 Γ.Λ. 107 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2552 Γ.Λ. 188 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
205 Γ.Λ. 7 Β ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
360 Γ.Λ. 14 Β ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1350 Γ.Λ. 60 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2060 Γ.Λ. 112 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3410 Γ.Λ. 280 ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ/ ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΡΥΡΥΝΣΗΣ, ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3350 Γ.Λ. 277 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3290 Γ.Λ. 273 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2220 Γ.Λ. 144 Β ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1520 Γ.Λ. 70 Δ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2150 Γ.Λ. 134 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1045.2 Γ.Λ. 44 Ν ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ 01/01/2023 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1043.9 Γ.Λ. 44 ΙΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 15% ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
990 Γ.Λ. 44 Η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2040 Γ.Λ. 110 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3064 Γ.Λ. 244 Γ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ €10 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3650 Γ.Λ. 304 ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
80 Γ.Λ. 2 ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
870 Γ.Λ. 43 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΓΑΛΑΖΙΟ ΧΑΡΤΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3032 Γ.Λ. 239 ΣΤ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ €4 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2550 Γ.Λ. 186 ΦΥΛΛΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
880 Γ.Λ. 43 Α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΑΡΤΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
1290 Γ.Λ. 56 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
630 Γ.Λ. 24 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ - ΑΞΙΚ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3310 Γ.Λ. 273 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3130 Γ.Λ. 251 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ ΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3062 Γ.Λ. 244 Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ €1 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3050 Γ.Λ. 241 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3540 Γ.Λ. 291 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ) ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
930 Γ.Λ. 44 Β ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ/ΑΠΟΚΟΠΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3580 Γ.Λ. 293 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
900 Γ.Λ. 43 Β.Τ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΤΑΚΤΙΚΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΑΡΤΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
140 Γ.Λ. 4 ΣΤ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΑ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
710 Γ.Λ. 32 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2410 Γ.Λ. 168 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3593 Γ.Λ. 293 Ε ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1761 Γ.Λ. 90 Δ ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ €1 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
270 Γ.Λ. 9 Δ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3660 Γ.Λ. 305 ΑΔΕΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3591 Γ.Λ. 293 Γ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3063 Γ.Λ. 244 Β ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ €5 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2160 Γ.Λ. 137 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ/ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3042 Γ.Λ. 240 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ €1,00 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3315 Γ.Λ. 274Α ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1900 Γ.Λ. 101 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ/ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1540 Γ.Λ. 72 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΛΠ. ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
490 Γ.Λ. 19 B ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤ ΩΚΠ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3640 Γ.Λ. 303 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3031 Γ.Λ. 239 Ε ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ €30 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3370 Γ.Λ. 278 Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
240 Γ.Λ. 9 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1910 Γ.Λ. 102 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2650 Γ.Λ. 199 A ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2120 Γ.Λ. 127 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1436 Γ.Λ. 65 Α ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Η ΌΧΙ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3140 Γ.Λ. 252 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1044 Γ.Λ. 44 Λ - ΤΥΠΟΣ "Α" ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΕΝΤΥΠΟ 13ΟΥ ΜΙΣΘΟΥ - ΤΥΠΟΣ "Α" ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
650 Γ.Λ. 26 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
260 Γ.Λ. 9 Γ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
960 Γ.Λ. 44 Ε ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ ΠΡΟΑΓΩΓΗ/ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
980 Γ.Λ. 44 Ζ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
2950 Γ.Λ. 238 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3450 Γ.Λ. 283 VALIDATION OF FOREIGN LICENCES ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2170 Γ.Λ. 139 ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
91 Γ.Λ. 2 A ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
410 Γ.Λ. 16 ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1410 Γ.Λ. 63 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1280 Γ.Λ. 55 ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3010 Γ.Λ. 239 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ €6 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1043.5 Γ.Λ. 44 ΙΖ 1/1/2019 - 31/12/2019 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ από 1/1/2019 - 31/12/2019 ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
910 Γ.Λ. 43 Γ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΑΣΠΡΟ ΧΑΡΤΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
350 Γ.Λ. 14 Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3041 Γ.Λ. 240 Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ €0,50 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
440 Γ.Λ. 17 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
340 Γ.Λ. 14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1715 Γ.Λ. 84 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
1500 Γ.Λ. 70 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2490 Γ.Λ. 179 ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3617 Γ.Λ. 299 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμος του 2013 (Ν.184(Ι)/2013)
790 Γ.Λ. 38 ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
550 Γ.Λ. 21 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
920 Γ.Λ. 44 Α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
3030 Γ.Λ. 239 Δ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ €15 ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
590 Γ.Λ. 22 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1820 Γ.Λ. 97 Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
450 Γ.Λ. 18 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2760 Γ.Λ. 201 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
683 Γ.Λ. 29 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΑΕΠ) ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1750 Γ.Λ. 90 Β ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2090 Γ.Λ. 117 ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
280 Γ.Λ. 9 Ε ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2290 Γ.Λ. 151 ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3380 Γ.Λ. 278 Β ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2250 Γ.Λ. 146 ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Back To Top