Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top
Ο Ανδρέας Αντωνιάδης διορίστηκε ως Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας στις 4 Αυγούστου 2023. Διετέλεσε Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και ήταν τοποθετημένος ως Επικεφαλής της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών από τον Απρίλιο του 2023.

Είναι εγκεκριμένος λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), από το 2002. Διετέλεσε Γραμματέας και μετέπειτα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιου Τομέα του ΣΕΛΚ, κατά την περίοδο από το 2006 μέχρι το 2010.

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών (BA Honours), με κατεύθυνση τη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA με Άριστα). Το 2010 απέκτησε πιστοποιητικό επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Διαχείριση Δημόσιων Πόρων από το Harvard Kennedy School, μετά από εξασφάλιση πλήρους υποτροφίας από την Επιτροπή Υποτροφιών Fulbright των ΗΠΑ.

Έχει 25 χρόνια πείρα στον ιδιωτικό τομέα, στο Κυπριακό Δημόσιο και στους θεσμούς της ΕΕ. Εργάστηκε σε μεγάλο ελεγκτικό οίκο στην Κύπρο για περίοδο έξι ετών, ενώ υπηρετεί το δημόσιο τομέα σε διάφορες θέσεις που αφορούν στη διαχείριση δημόσιων πόρων, από το 2004.

Κατά την περίοδο από το 2010 μέχρι το 2016, προσέφερε τις υπηρεσίες του στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο, ως Σύμβουλος (Attaché) και μετέπειτα ως Επικεφαλής του γραφείου (Head of Cabinet) του Κύπριου Μέλους, κ. Λάζαρου Στ. Λαζάρου, ο οποίος είχε ως κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο της αξιοπιστίας των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της δημόσιας διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, είχε διοριστεί ως επίσημο μέλος σε Συμβούλια Υδατοπρομήθειας (Λάρνακας 2017-2019 και Λεμεσού 2019-2023), εκπροσωπώντας την τέως Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, κα Ρέα Γεωργίου.

Ο Ανδρέας Αντωνιάδης έχει άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής, και πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας.

Έχει υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία ως Έφεδρος Αξιωματικός, στις δυνάμεις της Στρατονομίας.

Είναι πατέρας του Μάριου, μαθητή της Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.