Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 23 - Αναθεώρηση του καταλόγου δικαιούμενων συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων



Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEN_DELTIO_23.pdf