Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δελτίο Τύπου: Εκπαιδευτικές ημερίδες με θέμα «Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της Ένωσης στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας» προς τους Φορείς Υλοποίησης Σχεδίων Χορηγιών (9 Απριλίου 2024) και προς τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Φορείς Τεχνικών Επαληθεύσεων (10 Απριλίου 2024)


Πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 10 Απριλίου 2024, στη Λευκωσία, εκπαιδευτικές ημερίδες για τις «Διαδικασίες Διασφάλισης της Προστασίας των Οικονομικών Συμφερόντων της Ένωσης στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κυπριακής Δημοκρατίας» καθώς και για την «Πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης» και «Μεθοδολογία Αξιολόγησης κινδύνων απάτης και σχετικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της απάτης στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».


Οι ημερίδες διοργανώθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και σε αυτές παρευρέθηκαν φορείς υλοποίησης, φορείς τεχνικών επαληθεύσεων και παρακολούθησης έργων και Σχεδίων Χορηγιών του ΣΑΑ καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς του Σχεδίου, περιλαμβανομένων και ελεγκτικών φορέων. Εισηγητές όλων των παρουσιάσεων ήταν λειτουργοί των Διευθύνσεων Χρηματοοικονομικού Ελέγχου Ευρωπαϊκών Πόρων και των Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.


Η δεύτερη εκπαιδευτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2024, απευθυνόταν προς τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Φορείς Τεχνικών Επαληθεύσεων, οι οποίοι ενημερώθηκαν σχετικά με τις διαδικασίες που διασφαλίζουν τη συμβατότητα με την εθνική και ενωσιακή πολιτική για τις Δημόσιες Συμβάσεις, τις διαδικασίες για πρόληψη, εντοπισμό και διόρθωση περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων στις Δημόσιες Συμβάσεις, τις επαληθεύσεις έργων Δημοσίων Συμβάσεων, τον χειρισμό παρατυπιών και καταγγελιών, τις χρηματορροές παρεμβάσεων του ΣΑΑ και την επαρκή διαδρομή ελέγχου.Κατεβάστε το αρχείο τύπου zipΠαρουσιάσεις ημερίδων 9-10 Απριλίου 2024.zip