Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

ΠΙΝΑΚΑΣ IV - (Κ.Δ.Π. 138/2016) - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Κανονισμοί 19, 21 και 22)


Με ηλεκτρονική υπογραφή:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠΙΝΑΚΑΣ ΙV ΚΔΠ 138_2016.doc