Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ


Με ηλεκτρονική υπογραφή:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒ ΥΠΗΡ ΣΥΜΒΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4).doc