Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 103)


Με ηλεκτρονική υπογραφή:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΥποδείγματα εντύπων Γνωστοποιήσεων αποτελεσμάτων 7_12_17.doc