Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΡ. ΚΕΑΑ 12) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Κανονισμοί 26, 27 και 28 Κ.Δ.Π. 138/2016)


Με ηλεκτρονική υπογραφή:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.doc