Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δημοσίευση Διατάγματος με τίτλο ‘Ο περί της Λήψης ’Εκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού - Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7’


Το Υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει στη δημοσίευση Διατάγματος με τίτλο ‘Ο περί της Λήψης ’Εκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού - Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7’.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τη σχετική ανακοίνωση, καθώς και τα συναφή έγγραφα του Σχεδίου Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων για εξασφάλιση πιστωτικών σημειώσεων που εκδίδονται από Φορείς του Τουριστικού Τομέα.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔιάταγμα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση (Παράρτημα I).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠιστωτικές Σημειώσεις στον Τουριστικό Τομέα (Παράρτημα II).xlsx