Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δελτίο Τύπου ΓΛτΔ για το κόστος υπερωριών και επιδομάτων για το 2021 και σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό για το 2020


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2022
Κόστος υπερωριών και επιδομάτων για το 2021 και σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό για το 2020

Με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ενημερώνει ότι το κόστος των υπερωριών και επιδομάτων που πλήρωσε η Κυπριακή Δημοκρατία για το έτος 2021 ανήλθε σε €159.385.314,06, ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2020 ανήλθε τελικά στα €139.818.348,38, παρουσιάζοντας έτσι μια καθαρή αύξηση της τάξης των €19.566.966 μεταξύ των δύο ετών.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δραστηριοτήτων των πιο κάτω υπηρεσιών μετά από τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19:

• Αύξηση ύψους €1,5 εκατομμυρίων στα επιδόματα του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία οφείλεται στην αύξηση των αεροπορικών δρομολογίων.

• Αύξηση ύψους €1,4 εκατομμυρίων στα επιδόματα που αφορούν την εκπαίδευση, η οποία οφείλεται στην αύξηση των εκπαιδευτικών δράσεων.

• Αύξηση συνολικού ύψους €6,4 εκατομμυρίων στα επιδόματα που αφορούν τις δραστηριότητες της Αστυνομίας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, των Τελωνείων και του Τμήματος Φορολογίας.

• Αύξηση ύψους €7,7 εκατομμυρίων στα επιδόματα των Υπηρεσιών Υγείας.