Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


- 08/06/2022 Δελτίο Τύπου: Εισφορές για στήριξη των πληγέντων από την πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή Λάρνακας και Λεμεσού το 2021
 
- 31/03/2022 Δελτίο Τύπου: Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2021
 
- 31/03/2022 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση χορηγιών και κατά χάριν δωρεών του Κράτους για το έτος 2021
 
- 02/03/2022 Γραπτή Εξέταση για την πλήρωση 1. Οκτώ (8) κενών θέσεων Λογιστή, ΓΛτΔ (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5317 – ημερ. 27/11/2020) 2. Επτα (7) κενών θέσεων Λογιστή, ΓΛτΔ (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5380 – ημερ. 08/10/2021)
 
- 23/02/2022 Δελτίο Τύπου: Ημερίδα με θέμα τη «Μεταρρύθμιση Διαχείρισης Δημοσίων Πόρων στην Κυπριακή Δημοκρατία, Προοπτικές και Προκλήσεις στη Λήψη Αποφάσεων»
 
- 18/02/2022 Ανακοίνωση: Πρόσληψη Λογιστών Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 17/02/2022 Ανακοίνωση Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας προς το προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου
 
- 24/01/2022 Κατάλογος επιτυχόντων στις εξετάσεις των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και των Περι Προσφορών του Δημοσίου Νόμων και (Γενικών) Κανονισμών και Κανονισμών Αποθηκών - 1 Δεκεμβρίου 2021
 
- 16/01/2018 Ανακοίνωση: Υποβολή Αιτήσεων σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί
 Αρχείο Ανακοινώσεων