Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


- 20/01/2023 Κατάλογος επιτυχόντων στις εξετάσεις των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και των Περι Προσφορών του Δημοσίου Νόμων και (Γενικών) Κανονισμών και Κανονισμών Αποθηκών - 30 Νοεμβρίου 2022
 
- 01/12/2022 Άρθρο με τίτλο «How the Cyprus Treasury is embracing ‘continuous accounting reform’» στο περιοδικό ICAEW Insights
 
- 28/11/2022 Δελτίο Τύπου: Πληρωμή Μισθών και Συντάξεων Κυβερνητικών Αξιωματούχων, Κρατικών Υπαλλήλων και Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού μηνός Δεκεμβρίου 2022 και 13ου 2022
 
- 24/10/2022 Δελτίο Τύπου ΓΛτΔ για το κόστος υπερωριών και επιδομάτων για το 2021 και σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό για το 2020
 
- 27/09/2022 Νομοσχέδιο για δημόσια διαβούλευση με τίτλο "Ο περί του Συντονιστικού Φορέα για την καταπολέμηση της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2022"
 
- 16/09/2022 Δελτίο τύπου ΓΛτΔ για δημοσίευση συναλλαγών 2021
 
- 16/09/2022 Δελτίο τύπου ΓΛτΔ για δημοσίευση φυσικών ή νομικών προσώπων που έλαβαν από την Κυβέρνηση κατά το 2021 πέραν του 1 εκατομ ευρώ
 
- 05/09/2022 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση Διαγραφών Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων Αξιών και Υλικών για το έτος 2021
 
- 16/01/2018 Ανακοίνωση: Υποβολή Αιτήσεων σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί
 Αρχείο Ανακοινώσεων