Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Συντελεστές Φόρου


Φυσικά Πρόσωπα Επιχειρήσεις Ακίνητη Ιδιοκτησία Ηλεκτορνικές Υπηρεσίες


Συντελεστές Φόρου

Hide details for Φόρος ΕισοδήματοςΦόρος Εισοδήματος

Καθαρό Εισόδημα
Συντελεστής Φόρου

(από το 2011 και μετά)

0 - €19500
0%
€19501 - €28000
20%
€28001 - €36300
25%
€36301 - €60000
30%
€60001 και άνω
35%


Hide details for Έκτακτη Αμυντική ΕισφοράΈκτακτη Αμυντική Εισφορά

H έκτακτη αμυντική εισφορά επιβάλλεται σε εισόδημα από μερίσματα, τόκους και ενοίκια, όταν ο λήπτης είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου και έχει την κατοικία καταγωγής του στην Κύπρο. Μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου εξαιρούνται από την καταβολή αμυντικής εισφοράς.

Τόκοι εισπρακτέοι από τη Κύπρο ή το εξωτερικό
30%
Τόκοι εισπρακτέοι από Κυβερνητικά χρεόγραφα αναπτύξεως και εταιρικά χρεόγραφα, κυβερνητικά πιστοποιητικά αποταμιεύσεως και τόκοι που αποκτούν τα εγκεκριμένα ταμεία προνοίας
3%
Ακαθάριστα ενοίκια από ακίνητη ιδιοκτησία (μειωμένα κατά 25%)
3%
Τόκοι που αποκτά άτομο του οποίου το ετήσιο συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €12.000 (συμπεριλαμβανομένων των τόκων)
3%
Μερίσματα εισπρακτέα από εταιρείες τόσο στην Κύπρο όσο στο εξωτερικό
17%


Show details for Φόρος Ακίνητης ΙδιοκτησίαςΦόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Show details for Φόρος Κεφαλαιουχικών ΚερδώνΦόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών
Τελευταία Ενημέρωση στις:

24/01/2023 09:11:58 AM

 Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
Your Europe

Back To Top