Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Οδηγοί


Οδηγός Συμπλήρωσης της Δήλωσης ΦΠΑ (πατήστε εδώ)

Οδηγός Εγγραφής στο TAXISnet ΦΠΑ (πατήστε εδώ)

OSS: Οδηγός υποβολής της Δήλωσης στο σύστημα OSS


Back To Top