Τμήμα Φορολογίας | Εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από 1/1/2022
     

       Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από 1/1/2022


Αρ. Εγκυκλίου Ημερ. Έκδοσης Θέμα Φορολογία Νομοθεσία Σχόλια Έγγραφο
2022/4 2022/02/15 Φορολογικός χειρισμός αποζημίωσης πληρωτέας για αναδρομικό διορισμό ή προαγωγή στο Δημόσιο Τομέα, ως αποτέλεσμα ακυρωτικής δικαστικής απόφασης Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2022/1 2022/02/01 Φορολογική κατοικία σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη των 60 ημερών παραμονής στη Δημοκρατία (περί φορολογίας Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος (άρθρο 2) Acrobat Reader File
2022/2 2022/02/02 Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Γερμανίας Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2022/3 2022/02/03 Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ελβετίας Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
Back To Top