Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Όραμα / Αποστολή


Όραμα

Όραμα του Τμήματος είναι να καταστεί μια σύγχρονη Φορολογική Αρχή, η οποία να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες, επιτυγχάνοντας την μέγιστη εθελούσια φορολογική συμμόρφωση


Αποστολή

Αποστολή του Τμήματος είναι η συνεπής εφαρμογή των νομοθεσιών, διασφαλίζοντας τη δίκαιη φορολόγηση με τρόπο που να ενισχύει την εμπιστοσύνη του φορολογούμενου, η ελαχιστοποίηση της φοροδιαφυγής και η αποτελεσματική συλλογή των φορολογικών εσόδων του κράτους με το ελάχιστο δυνατό κόστος


Back To Top