Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 16/03/2020 Αυστηρότερη εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19

☉ 15/03/2020 Εξυπηρέτηση κοινού στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19

☉ 12/03/2020 Πληρωμή φορολογιών οι οποίες φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις και αφορούν τα φορολογικά έτη/περιόδους μέχρι και το 2015

☉ 12/03/2020 Ενδείξεις για πιθανή απάτη στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

☉ 11/03/2020 Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19

☉ 18/02/2020 Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις - Διάταγμα με βάση το άρθρο 23 της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας

☉ 17/02/2020 Επέκταση της Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών για περιόδους μέχρι 31/12/2015 Τροποποιητικός Νόμος 11(Ι)/2020

☉ 12/02/2020 Επιτόκια Απόδοσης 10ετών Κυβερνητικών Ομολόγων κατά την 31.12.2019

☉ 07/02/2020 Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με Συμφωνία αποχώρησης

☉ 07/02/2020 Αποχώρηση Ηνωμένου Βασίλειου από την ΕΕ και Μετακινήσεις Αγαθών από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Δημοκρατία μετά την 1.1.2021

☉ 07/02/2020 Brexit και Επιστροφές ΦΠΑ με βάση την Οδηγία 2008/9

☉ 03/02/2020 Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. με συμφωνία Αποχώρησης και Δηλώσεις INTRASTAT

☉ 03/02/2020 Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ με Συμφωνία Αποχώρησης και Ανακαιφαλαιωτικοί Πίνακες (VIES)

☉ 17/01/2020 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προσώπων για Διορισμό ως Ανεξάρτητες Προσωπικότητες

☉ 07/01/2020 Έκπτωση για ασφάλιστρα και συνεισφορές

☉ 30/09/2019 Υποχρεωτική αποκάλυψη και ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο DAC6Αρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top