Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 04/05/2021 Δήλωση Παρακράτησης από Τόκους και Μερίσματα μέσω TAXISnet Νέα έντυπα ΤΦ 602 και ΤΦ603

☉ 28/04/2021 Προθεσμία για την καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς (623) και ΓεΣΥ (723) αναφορικά με τη λογιζόμενη διανομή κερδών του έτους 2018

☉ 26/04/2021 Εξυπηρέτηση κοινού στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων COVID 19

☉ 22/04/2021 Δήλωση Εισοδήματος Εταιρειών (ΤΦ4)_ Αυτοφορολογίες

☉ 21/04/2021 Δικαιώματα των φορολογουμένων της ΕΕ_ Δημόσια διαβούλευση

☉ 20/04/2021 Δήλωση Ενοικίων 2021 (ΤΦ 614)

☉ 22/03/2021 Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρειών και Αυτοεργοδοτουμένων με Λογ/σμούς για το έτος 2019

☉ 11/03/2021 Προσωρινή Διακοπή Λειτουργίας Μηχανογραφικών Συστηματων Τμήματος Φορολογίας

☉ 26/02/2021 DAC6 – Παράταση στην επιβολή διοικητικών προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή πληροφόρησης

☉ 09/02/2021 Πληρωμή ΦΠΑ σε Δόσεις, για τις περιόδους που λήγουν στις 31/12/2020 και 31/1/2021, στα πλαίσια διαχείρισης των επιπτώσεων της επιδημίας COVID -19 (βλπ σχετική τροποποίηση στην ανακοίνωση 15/2/2020)

☉ 21/10/2020 Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2019Αρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top