Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 30/07/2021 DAC6 – Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποχρεωτική αποκάλυψη και ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις - Χρήση υφιστάμενου XML Schema ΜΕΧΡΙ 3 Αυγούστου 2021

☉ 29/07/2021 DAC6 – Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποχρεωτική αποκάλυψη και ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις - Επικαιροποιημένο XML Schema από τις 5 Αυγούστου 2021

☉ 28/07/2021 Αλλαγές στο σύστημα INTRASTAT από τον Ιανουάριο του 2022

☉ 23/07/2021 Έναρξη υποβολής δηλώσης εισοδήματος ατόμου για το 2020

☉ 23/07/2021 Υποβολή Αιτημάτων για ένταξη στο Σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών για τις Φορολογικές Περιόδους από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2019

☉ 21/07/2021 Διακοπή Λειτουργίας των Συστημάτων

☉ 04/06/2021 DAC6 – Οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ για την υποχρεωτική αποκάλυψη και ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις

☉ 10/05/2021 Παράταση Υποβολής Δηλώσεων για το έτος 2020: Δήλωση Ατόμου χωρίς Λογαριασμούς (ΤΦ1/ΤΦ1αυτ.), Δήλωση Εργοδότη (ΤΦ7), 2η Δόση Προσωρινής Φορολογίας

☉ 22/03/2021 Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρειών και Αυτοεργοδοτουμένων με Λογ/σμούς για το έτος 2019

☉ 11/03/2021 Προσωρινή Διακοπή Λειτουργίας Μηχανογραφικών Συστηματων Τμήματος Φορολογίας

☉ 09/02/2021 Πληρωμή ΦΠΑ σε Δόσεις, για τις περιόδους που λήγουν στις 31/12/2020 και 31/1/2021, στα πλαίσια διαχείρισης των επιπτώσεων της επιδημίας COVID -19 (βλπ σχετική τροποποίηση στην ανακοίνωση 15/2/2020)

☉ 21/10/2020 Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2019Αρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top