Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 27/05/2024 Ερωτήματα που αφορούν στη συμπλήρωση και υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και τη Βεβαίωση Διενέργειας Ελέγχου Διασφάλισης Ποιότητας του Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών

☉ 23/05/2024 Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου_ Αναδρομικές αναπροσαρμογές εισφορών στο Ταμείο Σύνταξης, για σκοπούς εφαρμογής του νέου συνταξιοδοτικού σχεδίου για μισθωτούς Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

☉ 20/05/2024 Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών για το έτος 2022

☉ 20/05/2024 Έναρξη Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2023

☉ 10/05/2024 Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης για επιβολή Μειωμένου Συντελεστή Φ.Π.Α. στην Αγορά / Ανέγερση Κατοικίας και έκδοση πιστοποιητικού Μειωμένου Συντελεστή Φ.Π.Α.

☉ 29/04/2024 Μηδενικός Συντελεστής ΦΠΑ σε Βασικά Είδη μέχρι 30/6/2024

☉ 12/03/2024 Εκστρατεία Ελέγχου Συμμόρφωσης για την ορθή εφαρμογή των προνοιών του Περί Χαρτοσήμων Νόμου (Ν. 19/1963) όπως αυτός τροποποιήθηκε

☉ 23/02/2024 Παράταση ημερομηνίας υποβολής: (α) της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας και (β) του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών για το έτος 2022, ΜΟΝΟ για τις εταιρείες που έχουν υποχρέωση να υποβάλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών για το έτος 2022

☉ 21/02/2024 Υποβολή Δήλωσης Παρακράτησης Φόρων & Εισφορών (ΤΦ 7) για το έτος 2024 μέσω του συστήματος TAX FOR ALL (TFA)

☉ 01/02/2024 Απαλλαγή από την καταβολή Τέλους για Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, λόγω μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας και μετοχών κατόπιν πώλησης στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων από 22 Φεβρουαρίου 2021

☉ 21/12/2023 Αναθεώρηση Προσωρινής Φορολογίας

☉ 17/11/2023 Επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε κρέατα και λαχανικά για την περίοδο 01/12/202-31/05/2024Αρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top