Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 06/12/2023 Παράταση προθεσμίας καταβολής του Τέλους Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κ.Φ.Ι.Κ.Β.) 0,4% λόγω μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας και μετοχών κατόπιν πώλησης κατά την περίοδο 22/02/2021 μέχρι 18/11/2022

☉ 01/12/2023 Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Περί Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών DAC2/CRS Διευκρινήσεις για τη Δέουσα Επιμέλεια: Νέοι λογαριασμοί Φυσικών Προσώπων και Λογαριασμοί Οντοτήτων: Αυτοπιστοποίηση

☉ 17/11/2023 Επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε κρέατα και λαχανικά για την περίοδο 01/12/202-31/05/2024

☉ 07/11/2023 Υποχρέωση απόδοσης Τέλους Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κ.Φ.Ι.Κ.Β.) 0,4% λόγω μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας κατόπιν πώλησης κατά την περίοδο 22/02/2021 μέχρι 18/11/2022

☉ 17/10/2023 Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Ένστασης και Επιβολής Πρόσθετου Φόρου για Φορολογίες Εισοδήματος Ατόμου που εκδόθηκαν εντός του 2023

☉ 20/09/2023 Επιβολή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε βασικά είδη από 1η Νοεμβρίου 2023

☉ 01/09/2023 Υποχρέωση απόδοσης Τέλους Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κ.Φ.Ι.Κ.Β) 0,4% και Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών από μεταβίβαση μετοχών εταιρείας η οποία είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης ιδιοκτησίας

☉ 28/08/2023 Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ4) και Αυτοεργοδοτούμενου με Λογ/σμούς (ΤΦ1 Λογ.) για το Φορολογικό Έτος 2022

☉ 21/07/2023 Μείωση συντελεστή Φ.Π.Α. για ορισμένα προϊόντα/ υπηρεσίες (Τροποποιητικός Νόμος 75(Ι)/2023)Αρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top