Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 07/07/2020 Έκδοση Βεβαίωσης διευθέτησης φορολογικών υποχρεώσεων για σκοπούς του σχεδίου επιδότησης νέων στεγαστικών δανείων

☉ 02/07/2020 Έναρξη Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας " Φορολογική Πύλη"

☉ 29/06/2020 Νέα έντυπα TAXISnet ΦΠΑ_πρόσβαση/ακύρωση πρόσβασης/αλλαγή στοιχείων

☉ 26/06/2020 Επιβολή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α.5%

☉ 26/06/2020 Αλλαγή στην διαδικασία χαρτοσήμανσης εγγράφων με σταθερά τέλη

☉ 26/06/2020 Φορολογική Πύλη του Τμήματος Φορολογίας

☉ 24/06/2020 DAC2, CRS, FATCA Παράταση ημερομηνίας υποβολής στοιχείων

☉ 16/06/2020 Παράταση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος (ΤΦ1) και (ΤΦ1αυτοεργ.) για το έτος 2019 και πληρωμής οφειλόμενου φόρου

☉ 22/05/2020 Ενδεχόμενη παράταση ημερομηνίας υποβολής στοιχείων στα πλαίσια της Αυτόματης Ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών

☉ 30/04/2020 Τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με το Τμήμα Φορολογίας

☉ 30/03/2020 Αναστολή της καταβολής ΦΠΑ στα πλαίσια του προγράμματος στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID 19Αρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top