Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Αυτοεργοδοτούμενοι


Show details for 01-Έντυπο Αναθεώρησης Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου ΤΦ 001ΑΝ 01-Έντυπο Αναθεώρησης Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου ΤΦ 001ΑΝ
Show details for 02-Έντυπο Υπολογισμού Προσωρινήs Φορολογίαs Ατόμου και Προσω02-Έντυπο Υπολογισμού Προσωρινήs Φορολογίαs Ατόμου και Προσωρινήs Εισφοράs ΓεΣυ αυτοτελώς εργαζομένων
Show details for 2011_ΕΠρ1 αυτ.2011_ΕΠρ1 αυτ.
Show details for 2012_ΕΠρ1 αυτ.2012_ΕΠρ1 αυτ.
Show details for 2013_ΕΠρ1 αυτ.2013_ΕΠρ1 αυτ.
Show details for 2014_ΕΠρ1 αυτ.2014_ΕΠρ1 αυτ.
Show details for 2015_ΤΦ1 αυτ.2015_ΤΦ1 αυτ.
Show details for 2016_ΤΦ1 αυτ.2016_ΤΦ1 αυτ.
Show details for 2017_ΤΦ1 αυτ.2017_ΤΦ1 αυτ.
Show details for 2018_ΤΦ1 αυτ.2018_ΤΦ1 αυτ.
Show details for 2019_ΤΦ1 αυτ.2019_ΤΦ1 αυτ.
Show details for 2020_ΤΦ1 αυτ.2020_ΤΦ1 αυτ.
Show details for 2021_ΤΦ1 αυτ.2021_ΤΦ1 αυτ.
Show details for 2022_ΤΦ1 αυτ.2022_ΤΦ1 αυτ.


Back To Top