Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας


CESOP - Central Electronic System of Payment information    Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΥΛΗ   Νέο Μηχ/κό Σύστημα TAX FOR ALL  
E-Commerce   Ληξιπρόθεσμες Οφειλές    Οι Αρχές και οι Αξίες μας    Στρατηγικό Σχέδιο  

Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών     Βίντεο     Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και άλλες Συμβάσεις     Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα