Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας


Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2022   Νέο Μηχ/κό Σύστημα TAX FOR ALL   Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας  
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές    CESOP - Central Electronic System of Payment information   E-Commerce   Στρατηγικό Σχέδιο  

Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών     Βίντεο     Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και άλλες Συμβάσεις     Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα