Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας


Χρήσιμα τηλέφωνα Επικοινωνίας

Τηλέφωνα TAXISnet Άμεσης Φορολογίας

Διευθύνσεις Κεντρικών/Επαρχιακών Γραφείων

Tax For All (TFA) - Επικοινωνία

ταχυδρομική διεύθυνση Τμήμα Φορολογίας 1471 Λευκωσία
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο hq@tax.mof.gov.cy
φαξ 22660484Back To Top