Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις INTRASTAT


Hide details for [<font class="simpletitle">]2023[</font>]2023
- 12/04/2023 Παράταση Υποβολής της Δήλωσης INTRASTAT για τον μήνα Μάρτιο 2023
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
- 28/07/2021 Αλλαγές στο σύστημα INTRASTAT από τον Ιανουάριο του 2022
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
- 21/12/2020 BREXIT:Λήξη Μεταβατικής Περιόδου για Ηνωμένο Βασίλειο, Πρωτόκολλο για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία και Δηλώσεις Intrastat
 
- 29/06/2020 Νέα έντυπα TAXISnet ΦΠΑ_πρόσβαση/ακύρωση πρόσβασης/αλλαγή στοιχείων
 
- 03/02/2020 Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. με συμφωνία Αποχώρησης και Δηλώσεις INTRASTAT
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 16/04/2019 Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Υποβολή Δήλωσης INTRASTAT
 
- 02/04/2019 Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Υποχρέωση Υποβολής Δηλώσεων Intrastat
 
- 28/02/2019 Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Υποβολή Δήλωσης INTRASTAT
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 30/03/2018 Παράταση υποβολής Δήλωσης Intrastat
 
- 02/03/2018 Παράταση Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Φ.Π.Α. και Δήλωσης Intrastat μέχρι την Δευτέρα 12/03/2018
 
Back To Top