Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Συμβαλλόμενα Κράτη - CbCR


Ο κατάλογος με τις χώρες που έχουν υπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά χώρα (CbC MCAA) βρίσκεται εδώ


Back To Top