Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις CbCR


Hide details for [<font class="simpletitle">]2023[</font>]2023
- 05/10/2023 Διευκρινήσεις για την διμερή Συμφωνία μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
- 20/12/2021 CbCR_Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Εκθέσεων Ανά Χώρα
 
- 08/11/2021 Εκτός Λειτουργία τα συστήματα FATCA, CRS/DAC2, CbCR/DAC4, DAC6
 
- 08/10/2021 Διευκρινήσεις για την διμερή Συμφωνία μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ
 
- 18/01/2021 Εκτός λειτουργίας τα συστήματα FATCA/DAC2/CRS και CBCR/DAC4 και νέες προδιαγραφές για την υποβολή στοιχείων
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
- 15/12/2020 Παράταση υποβολής CbCR
 
- 04/09/2020 Διευκρινίσεις για την διμερή Συμφωνία μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 20/12/2019 CbCR_Παράταση Υποβολής Εκθέσεων ανά Χώρα
 
- 30/10/2019 Διευκρινήσεις για την διμερή Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ
 
- 18/10/2019 Μη διαθέσιμο σύστημα για FATCA, CRS/DAC2 και CbCR/DAC4
 
- 29/08/2019 Σύστημα Υποβολής Στοιχείων FATCA, CRS/DAC2 και CbCR/DAC4- εκτός λειτουργίας από 30/08/2019 μέχρι 02/09/2019
 
- 20/06/2019 Διαπραγμάτευση για τη συνομολόγηση διμερούς συμφωνίας Ανταλλαγής Εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ της Κύπρου και ΗΠΑ
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 18/12/2018 CbCR - Παράταση Υποβολής Έκθέσεων ανά Χώρα για το Έτος 2017
 
- 19/09/2018 Διευκρινίσεις για την Υποβολή στοιχείων CbCR/DAC4
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 20/12/2017 Υποβολή Στοιχείων CbCR/DAC4- 2017
 
- 01/12/2017 Παράταση Υποβολής Γνωστοποίησης για σκοπούς Υποβολής Εκθέσεων ανά Χώρα για το Λογιστικό Έτος 2017
 
- 01/12/2017 Παράταση Υποβολής Έκθέσεων ανά Χώρα για το Έτος 2016
 
- 19/10/2017 CbCR- Εγγραφή στην Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας "Αριάδνη"- Ειδικές Περιπτώσεις
 
- 13/07/2017 Ανακοίνωση αναφορικά με το Διάταγμα για την Αυτόματη Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά χώρα
 
Back To Top