Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις

Προθεσμία για την καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς (623) και ΓεΣΥ (723) αναφορικά με τη λογιζόμενη διανομή κερδών του έτους 2018

Back To Top