Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις

Υποχρέωση απόδοσης Τέλους Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κ.Φ.Ι.Κ.Β) 0,4% και Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών από μεταβίβαση μετοχών εταιρείας η οποία είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης ιδιοκτησίας

Back To Top