Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Εγγραφή-Ακύρωση-Αλλαγή στοιχείων στο Φορολογικό Μητρώο1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤΦ 1101 Συμπληρωματική Αίτηση Εγγραφής για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤΦ 2003 Αλλαγή στοιχείων στο Φορολογικό Μητρώο
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤΦ2008 Εξουσιοδότηση για Έμβασμα σε Τραπεζικό Λογαριασμό
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΦΠΑ 102 Εγγραφή Συνεταιρισμού στο Μητρώο Φ.Π.Α.
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΦΠΑ 103 Μεταβίβαση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων (περιπτώσεις μεταβίβασης δρώσας οικονομικής μονάδας)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΦΠΑ 104 Διορισμός Αντιπροσώπου Φ.Π.Α.
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΦΠΑ 201 Αίτηση για Εγγραφή Συγκροτήματος Εταιρειών
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΦΠΑ 202 Εταιρεία που Πρόκειται να Περιληφθεί ή να Διαγραφεί από Συκρότημα Εταιρειών
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΦΠΑ 203 Αίτηση για Αλλαγή Αντιπροσωπεύοντος Μέλους Συγκροτήματος Εταιρειών
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΦΠΑ 204 Αίτηση για Ακύρωση της Εγγραφής ΦΠΑ
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΦΠΑ 204(συμπληρωματικό) Πρόσθετα απαιτούμενα στοιχεία για ακύρωση της εγγραφής ΦΠΑ
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΦΠΑ 205 Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ Αγροτών-Αίτηση για Ένταξη
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΦΠΑ 206 Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ Αγροτών-Αίτηση για Ακύρωση Ένταξης
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΦΠΑ 210 Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ Αστικών Ταξί-Αίτηση για Ένταξη
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΦΠΑ 211 Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ Αστικών Ταξί-Αίτηση για Ακύρωση Ένταξης

Back To Top